Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Celsius Flora Uplandica

En av de äldsta växtsamlingarna på museet är Celsius Flora Uplandica från 1730, en samling pressade uppländska växter inbundna i fyra tjocka skinnband i folioformat med sammanlagt 765 arter.

Celsiusherbariet

Till dessa hör en tunnare, handskriven volym med förklaringar och presentation av innehållet.

​Gåva till drottning

Verket sammanställdes av Olof Celsius den äldre som gåva till Drottning Ulrika Eleonora, dess fullständiga titel är Olavi Celsii Flora Uplandica Sive Catalogus Plantarum quo Stirpes pleraeque per Uplandiam sponte nascentes enumerantur, et suis, secundum Clarrissimorum Botanicorum placita, classibus et appellationibus distinguentur. Avia Meleridum peragro loca.

Herbariet

Celsiusherbariet är förlinneanskt, det vill säga de namn som används är frasnamn som är beskrivande och som kan bestå av ett enda ord till hela meningar. Dessutom tillämpas en helt annan klassifikation av växterna än det som senare generationer lärde sig som Linnés sexualsystem och som byggde på antalet ståndare och pistiller i blommorna.

Celsius ställde samman växtarterna efter bland annat Tourneforts äldre system och angav synonymer och referenser till många andra botaniska verk. I våra ögon kan indelningen synas besynnerlig, särskilt i ljuset av vad vi nu vet om växternas evolution och släktskap, men den återspeglar den tidens logik och det är också lätt att inse vilken nyhet Linnés indelning blev då den lanserades i Systema Naturae 1739. Idag vet vi att även Linnés systematik var artificiell och till stora delar onaturlig.

Katalogens titelsida. Foto: Anna-Lena Anderberg

Två exemplar

Endast två exemplar av Celsius Flora Uplandica är kända, det ena förvaras sedan 1870 på Naturhistoriska riksmuseet och det andra finns på Uppsala universitet.

Genom anteckningar i Uppsala universitets exemplar vet man att Linné använde Celsiusherbariet och att det även spelade en roll i framväxten av hans tankar till att skapa ett bättre system för växternas indelning.

Herbae  
I.          Flore Campaniformi (t. ex. blåklockor, gentianor, måror och ramsar)
II.         Flore Infundibuliformi, Hypocrateriformi et Rotato (t. ex. vivor, kämpar, kungsljus)
III.        Flore Monopetalo, anomalo, aurito, cucullato, et personato (t. ex. kovaller, notblomster,
            jungfrulin)
IV.        Flore Labiato (t. ex. plistrar, myntor)
V.         Flore Cruciformi (t. ex. kålväxter, skelört)
VI.        Flore Rosaceo (t. ex. smörblommor, nävor, johannesörtar, mindre nejlikväxter, ormbär,
            blomvass)
VII.       Flore Rosaceo, umbellato (t. ex. hundkäx, strätta)
VIII.      Flore Caryophylleo (t. ex. större nejlikväxter, lin och trift)
IX.        Flore Liliaceo (t. ex. svärdslilja, lök)
X.         Flore Papilionaceo (t. ex. klöver, vicker)
XI.        Flore Anomalo, Polypetalo (t. ex. violer, jordrök)
XII.       Flore Flosculoso (t. ex. tistlar, noppor)
XIII.      Flore Semiflosculoso (fibblor)
XIV.      Flore Radiato (t. ex. prästkrage, strandaster)
XV.       Flore Apetalo (t. ex. pilörtar, daggkåpor, natar, nässlor)
XVI.      Flore Stamineo (t. ex. gräs, halvgräs, tåg och frylen)
XVII.     Dorsiferae, et Capillares Raji (ormbunkar, fräken, kransalger och andmat)
XVIII.    Musci (alger, mossor, lavar, lummer)
XIX.      Fungi (svampar)
 
Arbores
 
XX.          Flore Apetalo (ask, kråkbär)
XXI.         Flore Amentaceo (t. ex. tall, gran, hassel, björk, viden)
XXII.        Flore Monopetalo (t. ex. tibast, alm, ljung, blåbär, olvon)
XXIII.       Flore Polypetalo (t. ex. hagtorn, rosor, murgröna, berberis, lönn, måbär)

Celsius Upplandsherbarium är intressant som varande den äldsta kända 'Upplandsfloran', men också genom att det studerades av Linné, vars beskyddare och faderlige vän Celsius var. Efter de 716 uppländska växterna följer ett Appendix i vilket Celsius lagt till 49 sällsynta arter från Småland, Skåne, Öland, Hälsingland och Medelpad.

Verket avslutas med orden: "TANTUS AMOR FLORUM"

Olof Celsius inledning till Flora Uplandica-herbariet

Referenser

Gertz, O. 1920. Olof Celsius d. ä. och Flora Uplandica. -- Svenska Linnésällskapets Årsskrift 3: 36--56.

Gertz, O. 1922. Linnéanska herbarieväxter i Domprosten Celsii herbarium. -- Svenska Linnésällskapets Årsskrift 5: 106--113.