Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vetenskapliga samlingar

Våra samlingar av växter, djur, fossil och mineral är grunden för Naturhistoriska riksmuseet. För vår verksamhet är vetenskapligt värdefulla samlingar nyckeln till framgångsrik forskning, internationellt samarbete och levande utställningar.

En viktig uppgift för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara och utveckla det höga vetenskapliga och kulturhistoriska värde våra samlingar har idag.

Våra samlingar

Botaniska och mykologiska

Museets vetenskapliga samlingar av växter, svampar och alger innefattar omkring 4,6 miljoner föremål. Det gör dem till ett av världens största herbarier som omfattar stora mängder vetenskapligt och historiskt mycket betydelsefulla samlingar både från Sverige och från hela världen. Ett exempel är delar av Carl von Linnés samlingar.

Sök efter föremål i vår databaslänk till annan webbplats.

Läs mer om våra botaniska samlingar.

Zoologiska

De zoologiska samlingarna innehåller omkring 5 miljoner föremål. Till antalet dominerar insekter som finns som torra monterade på nålar eller spritkonserverade. Skelett av valar utgör de i särklass största föremålen. Många ryggradslösa djur är mycket små och delar av samlingarna finns därför i form av mikroskopiska preparat. Det kan röra sig om hela djur som monterats på objektglas, eller om snittserier som färgats och monterats.

Samlingarna bygger mestadels på djur insamlade under expeditioner i olika delar av världen. De är världsomfattande, har en bred systematisk och geografisk täckning och innehåller många typexemplar.

Enhetens äldsta samlingar är från 1700-talet. Vi har också mycket material från expeditioner genomförda i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Samlingarna expanderar fortlöpande genom omfattande fältarbete, huvudsakligen i Sverige och i tropiska och subtropiska regioner.

Läs mer om våra zoologiska samlingar

Paleontologiska

Museets paleozoologiska samlingar, d.v.s. fossila ryggradsdjur och ryggradslösa djur, omfattar 860 000 föremål. Djurens historia går mer än en halv miljard år tillbaka i tiden, och samlingarna omfattar fossil från hela denna tid.

I de paleobotaniska samlingarna finns 175 000 föremål av fossila växter. De innehåller många unika föremål, exempelvis från polartrakterna och Kina, samt många utsökt välbevarade fossila blommor, 120-65 miljoner år gamla.

Läs mer om våra paleontologiska samlingar

Mineralogiska

Mineralsamlingen består av ungefär 150 000 katalogförda prover, av vilka hälften härrör från svenska fyndigheter. Mineral är de "byggstenar" som utgör jordens, planeternas och meteoriternas fasta beståndsdelar.

Läs mer om våra mineralsamlingar

Miljöprovbanken

Miljöprovbanken, med 270 000 prover från främst fiskar, fåglar och däggdjur insamlade från 1964 och framåt, ligger till grund för museets miljögiftsforskning. Samlingen utgör även bas för övervakning av miljögifter i Sverige.

Mer information hittar du under Miljöprovbanken

PRE-MAL

Pest Research and Education - Museums Archives and Libraries, PRE-MAL, är en svensk arbetsgrupp som består av specialister i entomologi, arbetsmiljö, mikrobiologi och konservering av olika material. Gruppen arbetar med forskning och undervisning om skadedjursbekämpning i museer och andra institutioner med kultur- och naturhistoriska samlingar. Sekretariatet för PRE-MAL är förlagt till Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om PRE-MALlänk till annan webbplats

Lån ur samlingarna

Lånepolicy för vetenskapliga ändamålPDF (på engelska)

Lånepolicy allmänPDF

Vid frågor om samlingar och lån, kontakta respektive enhet.

Samlingarna är museets kärna

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna består av föremål bevarade på olika sätt, logiskt sammanhängande och arrangerade i systematisk ordning. Samlingarna är alla starkt knutna till den verksamhet som pågår vid våra forskningsenheter.

Ett museum med vetenskapligt värdefulla samlingar ger stora möjligheter att bedriva framgångsrik forskning och är en attraktiv samarbetspartner inom forskarvärlden. Våra samlingar används dagligen av museets egna forskare, men efterfrågas också i stor utsträckning av forskare runt om i världen. Flitiga användare är även avancerade och specialintresserade amatörer, framför allt från Sverige.

En hög efterfrågan och utlåningsfrekvens för våra samlingar är inte bara ett bevis på deras höga status - utlån för forskningsändamål är också ett effektivt sätt att bearbeta och förädla samlingarna.