Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vetenskapliga samlingar

Våra samlingar av växter, djur, fossil och mineral är grunden för Naturhistoriska riksmuseet. För vår verksamhet är vetenskapligt värdefulla samlingar nyckeln till framgångsrik forskning, internationellt samarbete och levande utställningar.

En viktig uppgift för Naturhistoriska riksmuseet är att bevara och utveckla det höga vetenskapliga och kulturhistoriska värde våra samlingar har idag.

Våra samlingar

Botaniska

Museets vetenskapliga samlingar av fröväxter, fanerogamer, innefattar omkring tre miljoner föremål. Det gör dem till ett av världens största fanerogambotaniska herbarier. Här återfinns även delar av Carl von Linnés samlingar.

De vetenskapliga samlingarna av kryptogamer - ormbunksväxter, mossor, svampar, lavar, alger, med mera innehåller omkring en och en halv miljon föremål.

Sök efter föremål i vår databaslänk till annan webbplats.

Läs mer om våra botaniska samlingar.

Zoologiska

De vertebratzoologiska samlingarna, som innehåller 300 000 föremål, består av fiskar, fåglar, däggdjur, amfibier och reptiler. Museets långa insamlingstradition har resulterat i samlingar som är bland världens största och artrikaste.

De evertebratzoologiska samlingarna omfattar cirka 550 000 prover av ryggradslösa djur, såsom svampdjur, maneter, koraller, olika typer av maskar, musslor, bläckfiskar, kräftdjur och sjöborrar.

De entomologiska samlingarna innehåller ca 2,5 miljoner föremål. Insekter omfattar bland annat flugor, steklar, skalbaggar, fjärilar, gräshoppor och skinnbaggar. På entomologiska enheten finns också andra djurgrupper som spindeldjur och mångfotingar.

Läs mer om våra zoologiska samlingar

Paleontologiska

Museets paleozoologiska samlingar, d.v.s. fossila ryggradsdjur och ryggradslösa djur, omfattar 860 000 föremål. Djurens historia går mer än en halv miljard år tillbaka i tiden, och samlingarna omfattar fossil från hela denna tid.

I de paleobotaniska samlingarna finns 175 000 föremål av fossila växter. De innehåller många unika föremål, exempelvis från polartrakterna och Kina, samt många utsökt välbevarade fossila blommor, 120-65 miljoner år gamla.

Läs mer om våra paleontologiska samlingar

Mineralogiska

Mineralsamlingen består av ungefär 150 000 katalogförda prover, av vilka hälften härrör från svenska fyndigheter. Mineral är de "byggstenar" som utgör jordens, planeternas och meteoriternas fasta beståndsdelar.

Läs mer om våra mineralsamlingar

Miljöprovbanken

Miljöprovbanken, med 270 000 prover från främst fiskar, fåglar och däggdjur insamlade från 1964 och framåt, ligger till grund för museets miljögiftsforskning. Samlingen utgör även bas för övervakning av miljögifter i Sverige.

Mer information hittar du under Miljöprovbanken

PRE-MAL

Pest Research and Education - Museums Archives and Libraries, PRE-MAL, är en svensk arbetsgrupp som består av specialister i entomologi, arbetsmiljö, mikrobiologi och konservering av olika material. Gruppen arbetar med forskning och undervisning om skadedjursbekämpning i museer och andra institutioner med kultur- och naturhistoriska samlingar. Sekretariatet för PRE-MAL är förlagt till Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om PRE-MALlänk till annan webbplats

Lån ur samlingarna

Lånepolicy för vetenskapliga ändamålPDF (på engelska)

Lånepolicy allmänPDF

Vid frågor om samlingar och lån, kontakta respektive enhet.

Samlingarna är museets kärna

Grunden för Naturhistoriska riksmuseets verksamhet är våra samlingar. Som resultat av närmare 300 år av forskningsresor och insamling rymmer de idag cirka 11 miljoner föremål av växter, djur, fossil, mineral och vävnadsprover.

Samlingarna består av föremål bevarade på olika sätt, logiskt sammanhängande och arrangerade i systematisk ordning. Samlingarna är alla starkt knutna till den verksamhet som pågår vid våra forskningsenheter.

Ett museum med vetenskapligt värdefulla samlingar ger stora möjligheter att bedriva framgångsrik forskning och är en attraktiv samarbetspartner inom forskarvärlden. Våra samlingar används dagligen av museets egna forskare, men efterfrågas också i stor utsträckning av forskare runt om i världen. Flitiga användare är även avancerade och specialintresserade amatörer, framför allt från Sverige.

En hög efterfrågan och utlåningsfrekvens för våra samlingar är inte bara ett bevis på deras höga status - utlån för forskningsändamål är också ett effektivt sätt att bearbeta och förädla samlingarna.