Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingar

Enheten för paleobiologi har mer än en miljon fossil av djur och växter i sina samlingar. Föremålen används inom forskning vid enheten och av andra forskare runt om i världen

Här finns bland annat världens största samling av fossil från Gotland och en av världens största samlingar av fossila växter. Samlingarna innehåller många unika och viktiga föremål.

Fossil från Gotland

Enhetens fossil från Gotland är en världsunik samling från silurperioden som är exceptionellt väl bevarade. I Sveriges finns även äldre berggrund, från kambrium- och ordoviciumperioderna, som innehåller rikt fossilförande lager. De kommer bland annat från Skåne, Öland och Västergötland.

Fossil från Skåne

Från Skåne finns i samlingarna även fossil från kritperioden med belemniter, musslor, armfotingar och tagghudingar men även hajtänder och spridda element från mosasaurier och svanödlor. Samlingen från Skånes krita innehåller också många utsökt välbevarade fossil av blommor. Från Skåne kommer också en mycket stor samling av växtfossil från trias och jura.

Fossil av ryggradsdjur

Av fossil av ryggradsdjur finns en stor och historisk viktig samling av fiskfossil, i huvudsak från devonperioden och en världens största samling av pleistocena (från cirka 3 miljoner år till och med modern tid) däggdjur från Sydamerika.

Fossil från polarområdena

Tack vare historiska expeditioner har enheten stora mängder av fossil från Antarktis och från olika delar av Arktis (Grönland, Svalbard, Novaja Zemlja med mera). Dessa samlingar kommer från områden som är mycket otillgängliga och är därför av oerhört stort vetenskapligt värde.

Alnus cecropiifolia  Foto:Yvonne Arremo

​Växtfossil

Bland växtfossilen finns många typexemplar och original material som har studerats av internationellt välkända forskare som O. Heer, Alfred G. Nathorst, Thore G. Halle och R. Florin.

​Databaser

Dataregistrering av samlingarna är ett aktuellt och fortlöpande arbete vid enheten och delar av informationen finns tillgänglig via Naturhistoriska riksmuseets samlingarlänk till annan webbplats. Se mer information om några av våra delsamlingar här.

Lån

Förfrågningar rörande samlingar och lån skall riktas till Vivi Vajda (växtfossil) eller Lars Werdelin (djurfossil).

Bibliotek

På enheten finns ett bibliotek som omfattar en stor mängd viktig litteratur för forskning och forskare, bl a böcker, vetenskapliga tidskrifter, särtryck och kartor.