Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Historik

Forskningområdena palezoologi och paleobotanik har en lång historia som sträcker sig från 1800-talet fram till nutid.

Enheten för Paleobiologi skapades 2013 genom en sammanslagning av Enheten för paleobotanik och Enheten för paleozoologi.

Paleozoologi

Paleozoologiska sektionen grundades 1864 när Nils Petter Angelin tillsattes som professor och intendent för de paleozoologiska samlingar. Dessa samlingar hade redan 1739 donerats till  Kungliga Vetenskapsakademien.

Angelin efterträddes 1876 av Gustaf Lindström, och denne 1901 av Gerhard Holm. Dessa tre är kända för noggranna och grundläggande beskrivningar av  fossila ryggradsdjur från Sverige.

​Ny inriktning

Sektionen fick en ny inriktning med Erik Stensiö, professor 1923-1959. Stensiö var en mycket framgångsrik grundare av den så kallade Stockholmsskolan, som arbetade med ryggradsdjurens byggnad och evolution. Erik Stensiö och hans efterträdare Erik Jarvik (professor 1959-1973) och Tor Ørvig (professor 1973-1982) koncentrerade sig till de "lägre" ryggradsdjuren, från rundmunnar till övergångsformer mellan benfiskar och groddjur.

Med Valdar Jaanusson (1982-1989) och Jan Bergström (1989-2005) återgick ledarskapet till evertebratpaleontologi, och forskningen på vertebratsidan har under senare tid fokuserat pål tertiära och kvartärtida däggdjur.

Paleobotanik

Enheten för paleobotanik grundades 1884-85 för att handha museets samlingar av fossila växter som samlades in under de svenska Arktis-expeditionerna.

Upptäcktsresanden och forskaren Adolf E. Nordenskiöld - mest känd för sin upptäckt av “Nordostpassagen" - gjorde en betydande insats vid grundandet av enheten. Han utnämnde även Alfred G. Nathorst som den förste professorn. Enheten flyttade från sina ursprungliga lokaler på Wallingatan till de nuvarande lokalerna i Frescati år 1915.

Fossila växtsamlingar

De fossila växtsamlingarna speglar intresset hos och aktiveterna av forna tiders och nutida forskare och upptäcktsresanden, och de innehåller många unika och viktiga föremål. Den största delen av samlingen består av mesozoiskt material från Sverige och Arktis.

Det finns dock också flera betydande samlingar från Antarktis, Sydamerika, och Kina, samt mindre insamlingar från många andra delar av världen. Under senare år har mycket välbevarat material av blomväxtfossil från krita, från flera olika platser i Europa, adderats till samlingarna.

Forskning och samlingar

Material från enheten utgör basen för många vetenskapliga artiklar, och föremål ur samlingarna används i olika forskningsprojekt av forskare runt om i världen. Bland tidigare paleobotaniska forskare som arbetat vid sektionen kan nämnas Alfred G. Nathorst, Thore G. Halle, Rudolf Florin, Olof H. Selling, Hans Tralau och Britta Lundblad.

Läs mer:

Nils Petter Angelin

Gustav Lindström

Alfred G. Nathorst

Thore G. Halle