Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Gustaf Lindström

Gustaf Lindstöms var tidigare intendent vid Riksmuseets paleontologiska avdelning. Hans största intresse var koraller.

Gustaf Lindströmföddes i Visby år 1829 som den förste i en syskonskara på 11. Under sin skoltid var han allmänt naturintresserad och började då byggandet av sin stora fossilsamling.

Lindström

Studier

Han hade ingen handledare i sina naturvetenskapliga studier utan var helt självlärd. Studierna fortsatte i Uppsala där han disputerade 1854 med ett arbete om Gotlands medeltidshistoria.

Två år senare återvände han till Visby för att verka som lärare, bland annat som adjunkt vid Visby Högre Elementarläroverk. Under sommarferierna arbetade han ofta som vikarierande bibliotekarie vid Kungliga Vetenskaps Akademien i Stockholm.

Här fick han chans att läsa de senaste vetenskapliga artiklarna inom de fack han omfattade. Parallellt med sin lärargärning skrev han flera vetenskapliga artiklar i zoologi och geologi men framför allt paleontologi.

Tjänst vid Riksmuseets

På rekommendation från flera etablerade forskare blev Lindström erbjuden att tillträda tjänsten som intendent vid Riksmuseets Paleontologiska Avdelning vid Angelins bortgång 1876. Nu fick Lindström chansen att koncentrera sig på utforskandet av Gotlands utdöda organismer.

Forskning

Den grupp han brann mest för var korallerna och han behandlade deras byggnad och systematik i flera publikationer. Men hans kunnande utsträcktes även till andra grupper såsom i den 1884 publicerade "On the Gastropoda and Pteropoda of Gotland". I detta verk ökades antalet kända arter från 20 till 175. Planscherna hade utförts av den erkänt duktige tecknaren Georg Liljevall.

Strax före sin död gav han ut sitt stora arbete om trilobiternas synorgan (1901). Lindström var mycket produktiv vilket nog var ett av skälen till att han inte hann med att ordna utställningarna efter den tidens smak. Dock var han noga med att en så fullständig samling av gotländska fossil som möjligt skulle finnas på museet.

Han ordnade flera samlingsresor till ön och köpte upp redan befintliga samlingar. Lindström hann även med flera vetenskapliga resor i norra Europa och korresponderade med flera av de stora namnen inom geologin vid den tiden. Här hjälpte det att han talade franska, tyska och engelska flytande.

Utmärklser

Lindström fick även flera utmärkelser och var invald i flera utländska akademier. Då han erhöll Murchisonmedaljen medföljde en penningsumma som möjliggjorde för honom att förverkliga en gammal dröm om att göra en kulturhistorisk resa till Italien.

Privat personen

Som person var han samvetsgrann och plikttrogen men också allvarlig och blyg. Han kom aldrig att gifta sig, bland annat beroende på sina omsorger för sin stora släkt. Några närmare vänner hade han inte, men då han fick kontakt med studenter som ville studera paleontologi gjorde han allt för att ordna fram pengar och bistå med råd.