Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingar och databaser

Enhetens samlingar avspeglar nära trehundra år av insamlingsverksamhet, som nådde en höjd-punkt kring sekelskiftet 1900. Den nuvarande accessionen är mellan 300 och 500 prover per år. Nytt material förvärvas genom byten eller egen insamling.

Samlingarna

Pyrobelonit. foto: Michael P Cooper

Pyrobelonit. foto: Michael P Cooper

Mineralsamlingen

Mineralsamlingen består av ungefär 160 000 katalog-förda prover, av vilka 51% härrör från svenska fyndigheter. Bland specialiteterna återfinns en mycket stor samling mineral från Långbans gruvor i Filipstads kommun, Värmland (ca 25 000 stuffer).

Klassiska malmfyndigheter som Sala, Falun, Malmberget och Boliden är också väl representerade, liksom landets berömda pegmatitfält: Ytterby, Utö, Varuträsk med flera.

Denna samling är till stor del dataregistrerad i vår sökbara mineralkatalog länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Filtrera på "Mineralogi").

Rökkvarts. Akvarell: Caroline Pettersson

Rökkvarts. Akvarell: Caroline Pettersson

Välkända mineralforskare

Samlingen innehåller ett flertal stuffer som tillhört välkända mineralforskare, som J.J. Berzelius, W. Hisinger, G. Flink och A. Hamberg. En imponerande svit med 6 800 stuffer av hög klass donerades 1901 av mineralogen och industrimannen Hjalmar Sjögren, och dessa finns utställda i sina exklusiva originalmontrar av mahogny. Enheten hyser också Bergskollegiets (1637-1857) gamla samling, som överfördes till museet år 1859.

Bland märkvärdigheterna återfinns ett 22 ton tungt block av gediget järn som A.E. Nordenskiöld påträffade 1870 vid Ovifak på ön Disko under sin första grönländska resa. Detta block återfinns nu utanför museets södra flygel mot Vegaplatsen. Läs mer om Ovifak-blocket.

Typmineral

Typsamlingen består av 117 st typmineral, det vill säga prover som legat till grund för den första vetenskapliga beskrivningen av mineralet ifråga. 

Meteoritsamlingen

Meteoritsamlingen innehåller något över 1000 prover av 311 olika meteoriter. Flertalet svenska meteoriter finns representerade, inlusive cirka 200 stenar från Hessleskuren som föll 1869 samt flera bitar av järnmeteoriten Muonionalusta (den största väger över 200 kg). Samlingen är dataregisterad och är sökbar på Naturhistoriska riksmuseets samlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (filtrera på "Mineralogi" och "Meteorites")

Mer allmän och populärvetenskaplig information om meteoriter finns på museets populärvetenskapliga sidor om geologi:

Malakit. Akvarell: Caroline Pettersson

Malakit. Akvarell: Caroline Pettersson

Hedinsamlingen

Hedinsamlingen består av ca. 2200 bergartsprover insamlade under Sven Hedins expeditioner i Centralasien. Den är sökbar bland Naturhistoriska riksmuseets samlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (filtrera på "Mineralogi" och "Hedin")

Regional- och provsamlingarna

Regionalsamlingen består av 20 000 delvis okatalogiserade prover av malmer, mineral och bergarter.

Dessutom har vi bergartsstuffer, pulver och olika mineralseparat sparade från många av de bergartsprover som daterats vid vårt isotopgeologiska laboratorium i en särskild provsamling.

Nodulsamlingen

Nodulsamlingen består av järn- och mangan-noduler insamlade från botten av Östersjön, Bottenviken och Barents Hav av forskare från dåvarande Luleå Tekniska Högskola, vilka donerades till museet år 1997.

Användningsområden

Samlingarna används till utställningar och forskning. Forskare som önskar få tillgång till prover för vetenskapliga ändamål ombedes att i första hand kontakta intendent Jörgen Langhoflänk till annan webbplats. Prover lånas också ut på vissa villkor, till bland annat externa utställningar.

Bibliotek

Till enheten hör även ett bibliotek med geologisk och mineralogisk litteratur, i första hand avsett för enhetens egna forskare. 

Databaser

Welinit. Foto Michael P Cooper

Welinit. Foto Michael P Cooper

Samlingsdatabaser

Enhetens huvudsamling är tillgänglig via sökbara mineralkataloglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (filtrera på "Mineralogi" för Mineralsamlingen, "Meteorites" för Meteorit-samlingen, "Nodules" för Nodulsamlingen, och "Hedin" för Hedinsamlingen). Dessutom finns en Lista över typsamlingen. För sökningar efter svenska mineralfyndorter hänvisas till den internationella mineraldatabasen Mindatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åldersdatabas

Därutöver finns en databas över åldersbestämningar på svenska bergarter, vilken har skapats gemensamt av Naturhistoriska riksmuseet och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Den handhas numera av SGU. Se mer under den Svenska radiometriska åldersdatabasen.