Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Nodulsamlingen

År 1997 deponerades en samling av omkring 500 järn- och mangan-noduler till Naturhistoriska riksmuseet. Nodulsamlingen utgör ett unikt sedimentmaterial som insamlades från Bottenviken, Östersjön och Barents hav.

Insamlingen skedd under åren 1976 - 1985 av Johan Ingri vid dåvarande Tekniska Högskolan i Luleå.

Järn- och mangannoduler

Järn- och mangannoduler förekommer vanligtvis med en rundad form och har bildats genom redoxprocesser i gränsskiktet mellan sediment och vatten på havsbotten. Förutom järn och mangan tas även andra grundämnen upp under tillväxten. Nodulernas kemiska sammansättning återspeglar de ämnen som fanns i omgivningen vid bildningen.

Eftersom nodulerna tillväxer kontinuerligt kan förändringar i kemin från ett år till ett annat följas, vilket gör dem mycket intressanta som miljöarkiv. Nodulerna kan lokalt hittas i stora mängder och är på grund av sitt metallinnehåll även ekonomiskt intressanta som råvaruresurs.

Noduler från Bottenviken