Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vår forskning

Forskningen på Enheten för Geovetenskap kan sorteras in under tre huvudrubriker: Minera-logi,  Berggrundsgeologi och geokronologi, samt Lågtemperatur-isotopgeokemi.

Mineralogi

Inom mineralogin sysslar vi med forskning om mineralens egenskaper, naturliga uppträdande, bildningsbetingelser och roll i geologiska processer. Denna forskning är delvis kopplad till museets omfattande mineralsamling. En del av den mineralogiska forskningen handlar om att beskriva nyupptäckta mineral.

Berggrundsgeologi och geokronologi

Forskningen inom såväl berggrundsgeologi och geokronologi som inom lågtemperatur-isotopgeokemi är fokuserad på studier av naturligt förekommande radiogena isotoper och deras variationer i olika material (bergarter, mineral, jordprover, vatten, sediment..) med hjälp av avancerad analysutrustning i form av flera olika masspektrometrar.

Inom berggrundsgeologin och geokronologin använder vi dessa isotopmätningar för att bestämma åldern och ursprunget för olika bergarter och malmer, och därigenom förstå jordskorpans och hela planeten Jordens utveckling bättre. Genom studier av meteoriter och månprover försöker vi förstå planetsystemets bildande och tidigaste utveckling.

Lågtemperatur-isotopgeokemi

Inom lågtemperatur-isotopgeokemin är fokus på olika grundämnens naturliga kretslopp i den nuvarande miljön, från berggrund och jordarter via floder och havsvatten till sediment på havsbottnen, och hur dessa kretslopp påverkas av förändringar i miljö och klimat.

Forskningsprojekt: