Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

NORDSIM

Nordsim logo

NORDSIM-laboratoriet finns på enheten för Geovetenskaper vid Naturhistoriska riksmuseet. Tidigare var det en gemensam nordisk anläggning men sedan 2018 är Nordsim en del av  Vetenskapsrådets finansierade Nordsim-Vegacenter, för mikroanalytisk och mikroavbildnings infrastruktur.

Nordsimlaboratoriet är baserat runt en CAMECA ims1280 jonmikrosond, en avancerad massmasspektrometer med hög känslighet som använder en fokuserad strålning av joner för att mäta valda mikrometerstora delar av ett prov för mätning av isotop- och element-sammansättning hos både positiva och negativa joner. Instrumentet används inom ett brett spektrum av ämnesområden såsom geokronologi, kosmokemi, geobiologi, ekologi och nukleär säkerhet.

Analyser

Punktanalyser eller rastrerade jonavbildningsanalyser är möjliga. De metoder som för närvarande är tillgängliga inkluderar:

  • U-Th-Pb geokronologi av zirkon, monazit, titanit med högsta lateral/volymupplösning
  • Bestämning av bly-isotopförhållande i silikater
  • Bestämning av spårämnen i silikater, fosfater och karbonater
  • Bor-isotopanalys av silikatglas eller turmalin
  • Analys av syre- och kisel-isotoper i zirkon, kvarts och andra silikater
  • Syre- och kol-isotopanalyser i karbonater
  • Halogen-koncentration och stabila klor-isotopmätningar i fosfater eller glas
  • Svavel-isotopanalys

Andra analysmetoder kan finnas, eller så finns möjligheten att eventuellt utveckla nya analysmetoder i samarbete.

Ansökan

För mer detaljer om ansökningsproceduren, se NORDSIMs engelska sida.

Utlysning 2022 PDF

Ansökningsblankett nya projektPDF

Ansökningsblankett fortsättning av projektPDF

InstruktionerPDF

User information formExcel

Kontakt

Föreståndare för Nordsim-laboratoriet är:
Martin Whitehouse
Tel. 08-5195 5169
E-post: martin.whitehouse@nrm.se