Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Svenska radiometriska åldersdatabasen

Den svenska radiometriska åldersdatabasen har tillkommit genom samarbete mellan Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i Uppsala och  Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Databasen är belägen vid SGU, som har haft huvudansvaret för dess utveckling, och är ansvarigt för uppdateringar, underhåll och vidareutveckling. Databasen är tänkt att kunna användas både av forskare och av en bredare allmänhet med intresse för Sveriges berggrund.

Vad finns i databasen?

I databasen finns samtliga kända radiometriska åldersbestämningar av Sveriges berggrund, sammanlagt mer än 2300 poster. Koordinatsatta åldersbestämningar är markerade på en inzoomningsbar Sverige-karta, där man kan klicka på individuella punkter för att få mer information om de enskilda dateringarna.

Finns dina data med?

Du som själv har gjort radiometriska åldersbestämningar av svenska bergarter ombedes vänligen kontrollera att dessa finns med och att de data som presenteras i databasen är korrekt återgivna. Uppgifter om felaktigheter, saknade äldre dateringar eller nya dateringsresultat som skall föras in i databasen kan också skickas till någon av nedanstående personer.

Databasen är i sin nuvarande form en testversion. Synpunkter på dess användbarhet kan skickas till nedanstående ansvariga personer.

E-post till databasansvariga:
Kjell Billström, NRMlänk till annan webbplats
Fredrik Hellström, SGU

Gå till:
SGU:s radiometriska åldersdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster