Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Typsamlingen

Enhetens typsamling omfattar idag ca 120 prover av vilka flertalet har insamlats från svenska lokaler. Flertalet prover kommer från Långban i Värmland, en av världens mineralrikaste platser

Många av dem ingick i den samling över okända och/eller ofullständigt beskrivna mineral från Långban som sammanställdes av Gustaf Flink (1849-1932).

Holo- och cotyper

I typsamlingen vid Enheten för Geovetenskap ingår de prover som användes för originalbeskrivningar av nya mineral, så kallade holotypprover. Utöver holotyperna finns också ett fåtal cotyper i samlingen, det vill säga prover använda för att komplettera originalbeskrivningar.

Neo- och topotyper

Utöver holotyper och cotyper, innehåller en typsamling också neotyper samt topotyper. Ett neotypprov är ett prov som ersätter holotypprovet och/eller cotypprovet när dessa inte längre står att finna eller om mineralet har blivit omdefinierat. Ett topotypprov är ett prov som kommer från ursprungslokalen och som motsvarar originalbeskrivningen.

Lista över typsamlingen

Första mineralen från Långban

På bilderna visas exempel på två mineral som först hittades och beskrevs från en svensk lokal, Långban i Värmland. På den vänstra bilden syns en perfekt utbildad, svart kristall av långbanit omgiven av små rödaktiga richteritkristaller. På bilden till höger syns brunröda, upp till 2,5 cm långa kristaller av richterit. Holotypproven för båda mineralen förvaras vid Enheten för Geovetenskap. NRM #19332793 och HS0283.

Foto: Michael P. Cooper.