Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Järnblocket från Ovifak

Ett block av massivt gediget järn, vilket väger 22 ton, påträffades av upptäcksresande Adolf Erik Nordenskiöld vid Ovifak på Diskoön under hans expedition 1870 till Grönlands västkust.

Tre mindre järnblock medfördes också, de finns idag i Köpenhamn, Helsingfors och Göteborg. I samband med Naturhistoriska riksmuseets flytt till Frescati 1916 fick det största blocket sin nuvarande placering.

Järnblocken på stranden vid Ovifak, Disko-ön, västra Grönland.

Järnblocken på stranden vid Ovifak, Disko-ön, västra Grönland.

Det största järnblocket vid ankomsten till Stockholm 1871.

Det största järnblocket vid ankomsten till Stockholm 1871.

Transport av järnblocket ut till Riksmuseets nuvarande byggnad i Frescati 1916.

Transport av järnblocket ut till Riksmuseets nuvarande byggnad i Frescati 1916.

Naturligt gediget järn

Naturligt förekommande gediget järn är mycket sällsynt vid jordens yta eftersom järn som bekant rostar, vilket också blockets yta har gjort. Nordenskiöld, som var professor i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet, var därför övertygad om att järnblocken från Ovifak var järnmeteoriter. Redan 1879 konstaterades dock att blocken inte kom från rymden.


Borrning genom blocket på 1930-talet.

Borrning genom blocket på 1930-talet.

Hur blocket bildades

Blocken har bildats när järnrik basaltlava runnit ut på ett underlag av stenkol, vilket skapat så reducerande förhållanden att metalliskt järn skiljts ut ur lavan och bildat massiva järnklumpar i basalten – en sällsynt geologisk process. Dessa järnklumpar har sedan eroderats fram så att de nu bildar lösa block på stranden vid Ovifak.

Det största järnblocket från Ovifak utanför Riksmuseets södra fasad. foto: Åke Johansson

Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf Erik Nordenskiöld är främst känd som utforskare av Arktis. Han företog flera expeditioner till Grönland och Svalbard, och var den första att segla genom Nordostpassagen norr om Sibirien och runt hela Eurasien under Vega-expeditionen 1878-1880. Vad som är mindre känt är att han var professor i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet 1858-1901, under hela den tid han genomförde sina expeditioner.

Mer om Adolf Erik Nordenskiöldlänk till annan webbplats

Referenser och mer läsning

A.E. Nordenskiöld, 1883: Studier och forskningar föranledda af mina resor i Höga Norden. Stockholm, F & G Beijers Förlag, sid 205-220 (vilka behandlar Ovifak-fynden)