Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Hjalmar Sjögren

Den 1 januari 1902 donerade Hjalmar Sjögren (1856-1922) sin stora privata mineralsamling till Naturhistoriska riksmuseets mineralogiska avdelning i samband med att han tillträdde som chef för avdelningen.

Hjalmar Sjögren var son till bergmästaren Anton Sjögren (1822-1893) i Persberg, Värmland och kom tidigt att präglas av miljön.

Utbildning och karriär

Efter bergsexamen vid Lunds universitet 1880 och en kortare period vid kommerskollegium fortsatte han sin akademiska bana vid Uppsala universitet där han efter doktorsexamen 1882 som vikarie uppehöll professuren i mineralogi och geologi 1882-1884.

År 1885 anställdes Sjögren av bröderna Nobel som geolog vid Naftabolaget i Baku, dåvarande Ryssland. Här var han fem år sysselsatt med oljegeologi i samband med den nya oljefebern i området. Under denna tid träffade han dessutom sin blivande maka, Anna Nobel, med vilken han gifte sig 1889, samma år som han blev utnämnd till professor i mineralogi och geologi vid Uppsala universitet.

1894 tog han avsked från professuren för att sköta sina privataffärer och sin privata mineralsamling på det nyinköpta godset Nynäs strax utanför Nynäshamn. I sammanhanget kan nämnas att Sjögren var en av drivkrafterna bakom byggandet av Nynäsbanan. I november 1901 utnämndes han till intendent vid NRMs mineralogiska avdelning efter Adolf Erik Nordenskiölds död. Här verkade Sjögren sedan fram till sitt plötsliga frånfälle 23 mars 1922.

Vetenskapligt arbete

Sjögrens vetenskapliga arbeten inbegriper framförallt mineralogisk-kristallografiska och malmgeologiska problem. Han har bl.a. genomfört omfattande undersökningar av en rad sällsynta mineral från t.ex. Nordmark och Långban i Värmland. En del av dessa mineral såsom tilasit, retzian, adelit och svabit var tidigare helt okända. De malmgeologiska arbetena behandlade framförallt bildningen av järnmalmerna i Bergslagen och norska järn- och sulfidmalmer, t.ex. Dunderland och Sulitelma.

Mineralsamling

Sjögrens mineralsamling är med största sannolikhet den mest exklusiva som någonsin sammanställts i Sverige, och tillhör troligen också en av världens förnämsta privatsamlingar. I och med giftermålet med Anna Nobel blev Sjögren ekonomiskt oberoende. Han kunde under en tioårsperiod (omkring 1890-1900) köpa mineral för motsvarande 130 000 kronor (årslönen för en professor vid samma tidpunkt var ca 7000 kronor).

Förutom en rad praktstuffer som påträffats vid olika gruvor runt om i världen, innehåller samlingen såväl hans egna som faderns originalmaterial till vetenskapliga arbeten. De flesta praktstufferna salufördes på den internationella mineralmarknaden av olika firmor som Nordiska mineralier, Foote Mineral Company, George L. English, Julius Böhm och Dr. F. Krantz.

Sjögrens mineralsamling är utställd i det specialtillverkade originalskåp från slutet av 1800-talet som syns på bilden ovanför, till höger. De exklusiva träskåpen har vitrinöverdelar och kännetecknas av vacker intarsiadekor.