Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Sven Hedin

Under en period av drygt 40 år ledde den kände upptäcktsresanden Sven Hedin (1865-1952) fyra expeditioner till avlägsna och obebodda trakter av Centralasien (Tibet, Xinjiang, Pamir). Hans bergartssamlingar därifrån förvaras på NRM.

​Samlingen

Tillsammans med sina medresenärer insamlade han över 3000 bergartsprover, av bl. a.  blåskiffer, mantelperidotiter och serpentiniter, granitoider, alkalina lavor, myloniter, och fossilrika kalkstenar.

Uppgifter om prover som insamlats under de tre första expeditionerna till Tibet (1893-1897, 1899-1902, 1906-1908) har sammanförts i en digital lista, och innefattar bland annat korta provbeskrivningar och uppgifter om fyndplatser.

Lån för forskning

De flesta proverna, och ett antal tunnslip, är tillgängliga för lån för forskningsändamål. För en förteckning av prover, gå till Naturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och filtrera på "NRM Mineralogy" och "Hedin"

Artikel

Hedins bergartssamling och den digitala listan är mer utförligt beskriven i artikeln:

Weinberg, F. W. and Green, O. R. (2002) The Central Asiatic (Tibet, Xinjiang, Pamir) petrological collections of Sven Hedin (1865-1952) — Swedish explorer and adventurer. Journal of Asian Earth Sciences 20 (2002) p. 297-308.

Läs mer:
Expeditioner