Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Internationella kärlväxter

Internationella kärlväxtherbariet har omkring 1.500.000 växter från stora delar av världen.

I internationella kärlväxtherbariet finns vetenskapligt viktiga samlingar som tillhört framstående botanister som J. G. C. Lehmann, O. W. Sonder, C. F. Ecklon, K. Zeyher, J. F. Drège, C. Luerssen, E. Hultén, F. W. Klatt, P. O. Swartz, E. L. Ekman, G. A. Malme, A. F. Regnell, C. A. M. Lindman och E. Asplund.

​Historiskt material

Dessutom finns historiskt material som samlats av linnélärljungar som P. Osbeck, A. Sparrman och C. P. Thunberg. I det separata Linnéherbariet finns drygt 4500 pressade växter.

Databaser

Cirka 30% av internationella kärlväxtherbariet har dataregistrerats och går att söka i vår herbariedatabaslänk till annan webbplats. Allt känt typmaterial, nästan 60.000 föremål, är registrerat och fotograferat, och finns också tillgängligt via vår herbariedatabaslänk till annan webbplats.

Regnellherbariet

Tack vara en stor donation av läkaren och botanisten Anders Fredrik Regnell har Regnellherbariet en av världens mest betydelsefulla samlingar av sydamerikanska växter. Tidigare förvarades föremålen i Regnellherbariet separat, men de är numera inordnade i internationella kärlväxtherbariet.

Över tjugo svenska expeditioner har företagits genom åren, den första under ledning av C. A. M. Lindman och G. A. Malme (1892-1894). Dessa expeditioner och ett intensivt växtbyte med andra botaniska institutioner över hela världen gör att samlingarna hela tiden utökas.