Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Nordiska herbariet

Nordiska herbariet omfattar mer än 1 miljon pressade växter, vilka insamlats under de 250 år som gått sedan 1700-talets senare hälft.

Materialet i det nordiska herbariet har samlats in på många olika platser i landet. Vilket gör att den naturliga variationen inom de olika arterna kan belysas genom studier av samlingarna. Dessutom kan man få en uppfattning om arternas utbredning i äldre tid som kan jämföras med dagens, som kartläggs av de olika landskapsfloraprojekt som pågår.

Kunskapskälla

Även som kulturhistorisk kunskapskälla är samlingarna betydelsefulla eftersom de innehåller växter som insamlats av Carl von Linné, Pehr Osbeck, Lars Levi Laestadius, Sten Selander och flera andra berömda personer.

Donation

Förutom huvudsamlingen och typsamlingen finns ett antal större samlingar vilka tillfallit museet genom donation och som för närvarande hålls separat, de så kallade separatsamlingarna. På sikt kommer emellertid dessa herbarier att integreras med huvudsamlingen.

Ett antal äldre insamlingar av nordiskt växtmaterial förvaras i alkohol i enhetens våtsamling, bland annat ett antal insamlingar från Spetsbergen gjorda av Nathorst. Hela denna samling av konserverat material är dataregistrat och finns sökbar i herbariedatabasenlänk till annan webbplats.

Tillgänglighet

De nordiska samlingarna har under en längre tid varit föremål för dataregistrering. Arbetet är tidskrävande och har hittills koncentrerats till innehållet i separatsamlingarna. Idag kan endast en liten del av fynduppgifterna i det nordiska herbariet tillgängliggöras på elektronisk väglänk till annan webbplats, men informationen ökar kontinuerligt.

I Nordiska herbariet är växterna sorterade på land och inom Sverige även efter landskap, denna indelning i provinser används också vid dataregistreringen av herbariet.

Typmaterial

Typmaterial från de nordiska länderna är inordnat i sektionens typherbarium vars innehåll finns tillgängliggjort i herbariedatabasenlänk till annan webbplats.

Besöka enheten

Tyvärr är hela herbariet stängt under den pågående renoveringen av botanhuset. Vi kommer att påbörja återflytten av personal och samlingar under 2023 men det kommer inte att vara möjligt att besöka samlingarna än på ett tag.