Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Anders Fredrik Regnell

Den svenska läkaren och botanisten Anders Regnell föddes i Stockholm 1807. Hans huvudintresse var botanik och han levde en stor del av sitt liv i Brasilien.

Den svenske läkaren och botanisten Anders Regnell föddes i Stockholm 1807, som ende son till den ogifta tjänstekvinnan Brita Persdotter och kusken Anders Ringnell. När fadern gifte sig med änkan till en värdshusvärd flyttade sonen med och trots att de var ekonomiskt relativt välbärgade upptogs faderns och styvmoderns mesta tid med skötsel av värdshuset och något egentligt familjeliv erbjöds inte. Vid sjutton års ålder, efter avslutad skolexamen, började Regnell läsa medicin i Uppsala.

Anders Fredrik Regnell

Botanik och Brasilien

Hans huvudintresse i livet var botaniken som han studerade under ledning av Göran Wahlenberg, som vid den tiden innehade "cathedra Linnaeana tertius". Regnell utexaminerades 1837 och reste sedemera till Brasilien där han hoppades förbättra sin svaga hälsa.

Uppenbarligen återhämtade hans sig redan under resan till Sydamerika och efter att ha klarat ett prov vid medicinska fakulteten i Rio de Janeiro, reste han vidare till den lilla byn Caldas i provinsen Minas Geraes, 1200 meter över havet, där han levde fram till sin död 1884.

Tack vare sin gedigna utbildning och medicinska erfarenhet blev Regnells läkarpraktik snart en framgång. För inkomsterna köpte han mark och kaffeodlingar och ökade på så sätt sin förmögenhet.

Med outtröttlig entusiasm samlade Regnell växter och byggde till sitt hus för att ge plats åt sitt herbarium, som bland annat studerades av Martius för verket 'Flora Brasiliensis'.

​Vetenskapligt värdefulla samlingar

Regnell var en enstöring och ungkarl, men hade ändå talrika gäster i sitt hem i Caldas. Många var botanister vars vetenskapligt betydelsefulla insamlingar idag finns i det Regnellska herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet.

I tillägg till ett stort antal arter har även tre växtsläkten fått namn till Regnells ära

  • Regnellia (Orchidaceae),
  • Neoregnellia (Sterculiaceae)
  • Regnellidium (Marsiliaceae)

​Regnellska herbariet

Regnell hade planer på att skapa en "Brasiliansk Institution" och Naturhistoriska riksmuseet var tänkt att inhysa densamma. Han avsatte en summa pengar som skulle användas för fortlöpande skötsel av samlingarna som nu finns i Naturhistoriska riksmuseet, och för att möjliggöra insamlingsresor. Regnells donation förvaltas idag av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.