Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Erik Asplund

Asplund var specialist på den Sydamerikanska floran. Trots det genomförde han ett stort antal insamlingsresor i Skandinavien.

Erik Asplund

Erik Asplund föddes den 9 oktober 1888 i Jäders socken i Södermanlands län. Han var son till handlaren Conrad Asplund och Vendela Maria Asplund, född Sahlin.

Studier

1908 tog Erik Asplund studentexamen vid Nyköpings läroverk och därefter kom han till Uppsala för att studera vid Uppsala universitet.

Asplund blev filosofie magister 1913 och filosofie licentiat 1920. Samma år, 1920, promoverades han också till filosofie doktor. Han disputerade på en avhandling om blomutveckling i familjen Valerianaceae: "Studien über die Entwicklungsgeschichte der Blüten einiger Valerianaceen".

​Befattningar

Mellan åren 1921-1925 var Erik Asplund docent i botanik vid Uppsala universitet. 1927 förordnades Asplund som assistent vid Riksmuseets botaniska avdelning. Denna tjänst ändrades 1933 till intendent, en tjänst som han hade fram till sin pensionering 1953. Asplund tilldelades professors namn 1957. Han avled 85 år gammal den 30 juli 1974.

Forskningsresor

Redan som ung student deltog Asplund i flera forskningsresor. Hans två första insamlingsresor var till Spetsbergen 1913 och 1915. Hans stora livsuppgift blev dock floran och vegetationen i Sydamerika. Det kom att bli en hel serie av resor till denna världsdel.

Sydarmerika

Den första var till Bolivia 1920-21, då han även samlade i Chile, Venezuela, Panama och Brasilien. 1939-40 reste han åter till Sydamerika för att samla i Ecuador, Peru och Colombia. En tredje forskningsresa företogs 1955-56, denna gång till Ecuador, Peru och Venezuela.

Skandinavien

Hans specialisering på den Sydamerikanska floran hindrade honom dock inte från att utföra talrika insamlings- och studieresor inom de skandinaviska länderna och han behärskade den nordiska kärlväxtfloran suveränt.

Stockholmstraktens växter

Publikationer

Totalt publicerade Asplund ett dussintal botaniska publikationer rörande Nordeuropas och Sydamerikas flora. Han bidrog med inte mindre än 429 nrummer till det av professor G. Samuelsson påbörjade exsickatverket över Sveriges flora och som distribuerades till ett trettiotal herbarier i världen.

Tillsammans med Erik Almquist gav han 1937 ut andra upplagan av "Stockholmstraktens växter".

​Gett namn åt växter

Asplund har hittills fått två växtsläkten uppkallade efter sig, nämligen Asplundia (Cyclanthaceae) och Asplundianthus (Asteraceae) och dessutom har hela 66 arter Erik Asplunds namn, i någon form, i artepitetet.

Samlingen

Hans vetenskapligt värdefulla och alltid synnerligen välpreparerade växtmaterial förvaltas av enheten för botanik vid Naturhistoriska riksmuseet.