Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Antonius Münchenbergs Herbarium vivum

Den äldsta daterade växtsamlingen på Naturhistoriska riksmuseet är Antonius Christophori Münchenbergs Herbarium vivum med växter från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

De flesta, omkring 300 arter, samlades på mellersta Gotland 1701 och 1702, där Münchenberg arbetade som privatlärare i en prästgård, men ett stort antal härstammar från Akademiträdgården i Uppsala och samlades troligen redan 1699, då Münchenberg studerade för Olof Rudbeck den yngre.

Samlingen är ett exempel på en förlinneansk så kallad 'gräsbok', en studiesamling av vilka ytterst få finns bevarade. Münchenbergs herbarium donerades 1857 till Naturhistoriska riksmuseet av S. O. Lindberg.

Bild 1: Titelsida

Herbarium vivum

Samlingen består av mindre växtfragment monterade i ett litet häfte, med omfattande noteringar på latin, svenska och tyska. Det har titeln Arborum, fruticum et herbarum flores et folia in insula Gothlandia collecta annis 1701 1702 ab A. Münchenberg. Herbariet är intressant då det ger en unik inblick i floran, både vild och odlad, på Gotland 40 år innan Linné gjorde sin berömda resa till Öland och Gotland.

Växterna i Münchenbergs Herbarium vivum går bra att identifiera, vilket framgår av de två exempel ur samlingen som visas nedan.

Bild 2. Exempel på sida

På bild 2 finns, från vänster till höger, de sju arterna brännässla (Urtica dioica), malört (Artemisia absinthium), bergmynta (Satureja vulgaris), råglosta (Bromus secalinus), isop (Hyssopus officinalis), knutnarv (Sagina nodosa) och palsternacka (Pastinaca sativa).

Bild 3. Exempel på sida

Bild 3 visar följande sju arter: en mynta (Mentha), kålmolke (Sonchus oleraceus), ljung (Calluna vulgaris), blåhallon (Rubus caesius), ärt (Pisum sativum), humle (Humulus lupulus) och riddarsporre (Consolida regalis).

Referens

Petterson, B. 1948. Antonius Münchenbergs herbarium vivum.
Botaniska Notiser 48: 223-269.