Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Från genetisk diversitet till dold artdiversitet bland bladmossor

Mossan Sarmentypnum exannulatum i ett kärr

Sarmentypnum exannulatum är en vanlig våtmarksart med genetiska varianter som enbart förekommer i norr eller i fjällen. Foto: L. Hedenäs.

Sammanfattning

Biologisk mångfald består av genetisk, art- och ekosystemmångfald. Den mer grundläggande genetiska diversiteten har hittills inte undersökts lika ordentligt som de andra två delarna. Arter är artificiella men nödvändiga begrepp som underlättar kommunikation oss emellan, medan genetisk diversitet och variation inom och mellan morfologiskt definierade arter kan avslöja mönster och processer som annars är osynliga. Dessa senare är ofta kritiska för att förstå naturen och även för bevarandet av den totala biologiska mångfalden.

I detta långsiktiga projekt studerar jag främst relativt vitt utbredda mossarter, ofta tillsammans med kollegor på andra institutioner. Jag fokuserar på Europa eller Skandinavien. Jag undersöker genetisk diversitet och sammansättning med fokus på variation mellan närstående arter, och inom arter mellan olika geografiska områden. Med hjälp av information om genetisk variation studeras invandringshistoria, regionala skillnader i diversitet, effekter av klimatförändringar, frekvensen av kryptisk artbildning och förekomsten av hybridisering och annat utbyte av genetiskt material. För närvarande undersöker jag koloniseringsmönster baserat på genetisk variation och reproduktionsbiologi på regional nivå i Sverige, samt genetisk variation inom arter i Europa.

Forskningen stöds av oilka fonder

Bland annat: Carl Stenholms Donationsfond, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, Interna källor, och Stiftelsen Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning.

Externa projektdeltagare

University of Liège, Belgium

Stockholm University, Sweden

University of Amsterdam, The Netherlands

University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

Utvalda publikationer

Hedenäs, L. 2019. On the frequency of northern and mountain genetic variants of widespread species: essential biodiversity information in a warmer world. Botanical Journal of the Linnean Society 191: 440-474. DOI 10.1093/botlinnean/boz061länk till annan webbplats

Collart, F., Hedenäs, L., Broennimann, O., Guisan, A. & Vanderpoorten, A. 2020. Intraspecific differentiation: Implications for niche and distribution modelling. Journal of Biogeography 48: 415-426 DOI 10.1111/jbi.14009länk till annan webbplats

Ytterligare publikationer: Google scholarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster