Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Fylogenetiska studier inom tribusen Athroismeae (Asteraceae)

Gula blommor av Anisopappus paucidentata

Anisopappus paucidentatus. Foto: Jo Osborne

Sammanfattning

Athroismeae är en liten tribus i familjen Asteraceae vars medlemmar uppvisar en mycket stor morfologisk variation. Tribusen innehåller allt från örtartade annueller med gula strålblommor, till buskar och små träd med korgar i klotformiga samlingar, och har en huvudsaklig utbredning i Afrika. Några arter finns även i Asien. Athroismeae beskrevs så sent som 2002 och har sedan dess gradvis utökats allteftersom nya taxa, tidigare placerade i andra tribusar eller associerade med andra grupper, har upptäckts höra dit. De olika släktena är uppdelade i fyra subtribusar som uppvisar en mycket stor morfologisk variation, och hela tribusen är svår att karaktärisera endast med hjälp av morfologi.

Detta projekt kartlägger tribusen Athroismeaes fylogeni med hjälp av molekylära metoder kombinerat med morfologiska studier. Projektets målsättning är att förstå hur denna grupp utvecklats samt att reda ut dess fylogenetiska släktskap. Fylogenetiska och taxonomiska studier pågår för flera grupper inom Athroismeae.

Forskningen stöds av Stiftelsen Harald E. Johanssons fond

Externa projektdeltagare

Royal Botanic Gardens, Kew, U.K.

Utvalda publikationer

Bengtson, A., Osborne, J. & Anderberg, A.A. 2021. Phylogeny of Anisopappus with species circumscriptions revisited (Asteraceae: Athroismeae). Taxon. https://doi.org/10.1002/tax.12448länk till annan webbplats

Bengtson, A., Englund, M., Pruski, J.F. & Anderberg, A.A. 2017. Phylogeny of the Athroismeae (Asteraceae), with a new circumscription of the tribe. Taxon 66(2): 408–420. https://doi.org/10.12705/662.8länk till annan webbplats

Ytterligare publikationer: Research Gatelänk till annan webbplats