Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

De korgblommiga växternas (Asteraceae) fylogeni och taxonomi

Orangea blommor på buske

Anvillea garcinii (Inuleae-Inulinae), en vacker ökenväxt som förekommer från Marocko till Iran. Foto: Arne Anderberg, Algeriet.

Sammanfattning

De korgblommiga växterna (Asteraceae) är en av de artrikaste familjerna av blomväxter, med en världsvid utbredning och med anpassningar till snart sagt alla slags livsmiljöer. Familjen har indelats i ett antal grupper (tribus), några av dessa har studerats i projektet under att antal år. Projektets huvudfokus är att utreda utvecklingshistorien hos olika tribus i familjen och att rekonstruera de släktskapsbanden mellan släkten och arter. Som resultat har ny kunskap erhållits på såväl släkt- som tribusnivå och förståelsen av fylogenetiska sambanden inom olika grupper har ökat betydligt. DNA sekvenser från plastid-genen ndhF har visat sig särskilt informationsrik i utredandet av släktskapsförhållanden bland de korgblommiga växterna, särskilt i sådana fall då de morfologiska egenskaperna varit starkt reducerade, eller då de uppvisat parallellutveckling. Olika studier inom projektet har fokuserat på frågeställningar rörande utveckling, biogeografi, sexuell allokering, taxonomiska konsekvenser av monofyli, karaktärsevolution mm. För närvarande studeras särskilt en del av undertribusen Inuleae-Plucheinae, där vi funnit ett helt nytt isolerat och hittills okänt kinesiskt växtsläkte vars närmare släktskap analyseras. I flera fall har den rådande uppfattningen om släktskapsförhållanden visat sig vara felaktig och detta har gjort att släkt- och tribus avgränsningar har behövts revideras. Undersökning av mikroskopiska blomdetaljer är ofta av stort värde vid åtskiljande av ytligt likartade arter och släkten. Ett exempel är ett artkomplex där dissekering och undersökning av Linné eget typexemplar i London var nödvändig, vilket nyligen beviljades för att en arts identitet skulle kunna klarläggas.

Externa projektdeltagare

Göteborgs universitet, Sverige

Nationell bioinformatikinfrastruktur NBIS, Sverige

Missouri Botanical Garden, USA

Universidad Rey Juan Carlos, Spain

University of Salamanca, Spain

University of Delhi, India

Florida International University, USA

Utvalda publikationer

A. A. Anderberg, et al. 2007: Compositae. In: Kadereit, J. W. & Jeffrey, C. (eds) The families and genera of flowering plants 8, pp. 61-588. Springer.

Angiosperm Phylogeny Group II. 2003: Bremer, B., Bremer, K., Chase, M. W., Reveal, J. L.,Soltis, D. E., Soltis, P. S., Stevens, P. F., Anderberg, A. A, et al. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436.. https://doi.org/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.xlänk till annan webbplats

Ytterligare publikationer: Google Scholar länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster