Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Dennis Strid

Förste assistent

Kontakt

Tel: 08-519 551 52

Mobil: 0721-827 794

dennis.strid@nrm.se

Utbildning

Magisterexamen i biologi med inrikting i växtsystematik.

Arbetsuppgifter

Jag är verksamhetsledare för samlingsarbetet vid enheten för botanik.

Detta innefattar arbetsledning och mer övergripande planering av arbetet med att berika, bevara och tillgängliggöra enhetens samlingar (kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar), såväl som den dagliga skötseln av samlingarna såsom att administrera låneförfrågningar och bytesverksamhet, gästforskarbesök och accession. Jag deltar även i utvecklandet och administrerandet av enhetens databaser över föremål och samlingshantering.

Samlingshantering och dataregistrering av olika växtgrupper. Arbete med dubbletter och backlogg.

Intressen

Intresse för natur och biologi. I mitt arbete strävar jag efter god ordning och kvalitet. Tycker det är roligt att vara delaktig i stora projekt och att arbeta mot långsiktiga mål. Exempel på det är den pågående bytesverksamheten där vi skickar ut våra dubbletter till världens alla hörn och får tillbaka nytt intressant material. Ett annat projekt är dataregistrering av olika växtgrupper.