Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mats Wedin

Professor, enhetschef

Kontakt

Tel: 08-519 551 94

mats.wedin@nrm.se

Utbildning

Ämneslärarexamen 1987

Fil. Lic. 1991

Fil. Dr. 1994

Ansvarsområden

Jag leder en forskargrupp som arbetar med lavar och andra svampars biodiversitet, där vi studerar frågor kring systematik, evolution och biologi. Dessutom är jag verksamhetsledare för BOTs laboratorier och har ett övergripande ansvar för BOTs kryptogambibliotek. Jag har också uppdrag som redaktör i tre vetenskapliga tidskrifter.

Forskning

Som systematiker arbetar jag med frågor kring biologisk mångfald, där lavar och andra svampar är betydligt sämre undersökta än de flesta växt- och djurgrupper. Mina medarbetare och jag beskriver mängder av nya arter och högre grupper, och använder släktskapsträd (fylogenier) för att studera hur svampars livsformer, egenskaper och samspel har evolverat. Dessa släktskapsträd använder vi också för att undersöka hur och när i jordens historia som svamparna, och då framförallt de stora lav-grupperna, har utvecklats. Vi arbetar dessutom med lavarnas symbiotiska samspel med bakterier, och med andra svampar som åker snålskjuts på och utnyttjar existerande lav-symbioser. Särskilt intresserad är jag av faktorer i naturen som kan påverka uppkomsten och vidmakthållandet av lav-symbioser, då vissa svampar verkar kunna byta eller välja livsstil mellan att vara nedbrytare och att leva som enkla lavar.

Min forskargrupp:

Alica Košuthová (postdoc)

Mieko Kono (postdoc)

Sandra Freire Rallo (doktorand, Univ. Rey Juan Carlos, Spanien)

Gästforskare och tidigare postdocs i forskargruppen:

Ana Millanes (gästforskare)

Maria Prieto (gästforskare)

Samantha Fernández-Brime (gästforskare)

Elisabeth Baloch (2006-2008)

Ana Millanes (2007)

Martin Westberg (2007-2009)

Maria Prieto (2010-2012)

Monica Otálora (2011-2013)

Samantha Fernández-Brime (2013-2017)

Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet och Svenska artprojektet.

Projekt

Tremellales i Skandinavien (enbart på Engelska: "Jelly fungi" in Scandinavia)

Andra professionella roller

  • President, International Association for Lichenology 2016-2020.
  • Vice ordförande, Svenska systematikföreningen 2010-2014.
  • Sekreterare, Svenska systematikföreningen 2016-.

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats

ResearchGatelänk till annan webbplats

Google Scholarlänk till annan webbplats