Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kjell Arne Johanson

Professor, Enhetschef

Kontakt

Tel: 08-519 540 88
E-post: kjell.arne.johanson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag.,Universitetet i Bergen, 1991

Fil. Dr., Universitetet i Bergen, 1997

Ansvarsområden

Jag har övergripande verksamhetsansvar rörande forsknings och samlingsarbete på enheten, samt ansvar för enhetens personal, ekonomi och fysiska/psykosociala arbetsmiljö. Inom detta ingår utarbetning av budget och verksamhetsplaner, samt uppföljning av dessa.

Forskningsområde

Min största forskningsfokus är inom den biologiska mångfalden av nattsländor, speciellt deras utbredning, evolution, och hur man klassificerar de olika arterna. Denna forskning är starkt samlingsbaserat och förutom inlån från andra museer för komparativa studier samlar jag in nytt material från olika delar av världen för museets forskningssamlingar. Detta har generat ett stärkt forskningssamarbete med personal från motsvarande museum i Vietnam kring mångfalden av nattsländor i detta land, och det pågår nu en uppbyggnad av ett långvarigt samarbete med forskare i Rwanda om biodiversitetsforskning på nattsländor där. I tillägg till den internationella satsningen ägnar jag mycket tid till den svenska faunan av dessa insekter, och försöker kartlägga deras utbredning och kommer så småningom att publicera en bok över de svenska arterna.

Projekt

Projekt I. Beskrivning och analys av den globala mångfalden av nattsländor

Projekt II. Taxonomi av svenska Empidoidea


Andra professionella roller

Löpande handledning av masterstudenter och doktorander

Granskning av forskningsansökningar för olika organisationer (Norges Forskningsråd, ArtDatabanken, Artsdatabanken, Austrian Science Foundation, National Science Foundation, EU Synthesys, Danish Council for Independent Research)

Publikationer

Länk till Researchgatelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster