Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Johannes Bergsten

Johannes Bergsten

Dr., Förste Intendent

Kontakt

Tel: 08 519 541 92
E-post: johannes.bergsten@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Umeå Universitet, 1999

Fil. Dr. Umeå Universitet, 2005

Postdoc vid Natural History Museum/Imperial College, London, 2005-2008

Ansvarsområden

Jag är ansvarig kurator för världssamlingen av skalbaggar vid museet och även för samlingarna av de mindre insektsordningarna nätvingar, halssländor, vattennätvingar och näbbsländor. Jag handleder postdoktorer, doktorander och master studenter och undervisar ibland i ämnen som entomologi, systematisk zoologi, molekylär systematik och släktskapsanalys vid Stockholms universitet.

Forskningsområde

Min forskning handlar om att rekonstruera delar av livets träd, från några grövre grenar som representerar ordningar och familjer till de yttersta bladen – arterna. Detta forskningsfält kallas systematik och mer specifikt systematisk entomologi om man håller på med insekter, spindeldjur eller mångfotingar. Främst jobbar jag med skalbaggar som utgör var femte beskriven art i världen, och framförallt med några akvatiska familjer, dykarskalbaggar och virvelskalbaggar. Att rekonstruera dessa delar i livets träd innebär att jag med molekylära och morfologiska data härleder den evolutionära historien för olika grupper och kopplar dessa släktträd till den rumsliga dimensionen med utbredningsdata och till tidsdimensionen med hjälp av fossil. På artnivå handlar min forskning om att inventera en delvis okänd fauna eller om att reda ut svåra, ofta feltolkade artkomplex med artavgränsningsanalyser. Jag har ett särskilt fokus på Madagaskars fauna sedan många år, ett flertal expeditioner och över 500 besökta lokaler där vattenskalbaggar samlats. Slutligen så håller jag fortfarande i liv intresset för sexuella konflikter mellan könen hos dykarskalbaggar, vilket var del av min doktorsavhandling.

Mina forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet och Svenska Artprojektet samt av mindre fonder tex från Kungliga Vetenskapsakademien

 

Projekt

Projekt I. Madagaskars vattenskalbaggar: diversitet, utbredning och endemism

Projekt II. Fylogeni och evolution

Projekt III. Sexuella konflikter


Andra professionella roller

Sitter i styrgruppen för SWEBOL (Swedish Barcode of Life Network, www.swebol.org)