Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Museet är för tillfället stängt.

  • Huvudmeny

Mattias Forshage

Förste assistent

Kontakt

Tel: 08 519 541 49
E-post: mattias.forshage@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Dr., Uppsala Universitet, 2009

Ansvarsområden

Det finns en stor mängd typexemplar på museet, och jag ansvarar för ett löpande typprojekt i de zoologiska samlingarna. Det handlar om att göra en övergripande inventering av typbeståndet, och tillgängliggöra denna utåt, liksom att underlätta upptäckten av hitintills odokumenterade typer och att påskynda den pågående digitaliseringen av typbeståndet. I det arbetet är det angeläget att öka och sprida kunskapen om samlingarnas historia (organisationshistoria, personal, expeditioner, gästforskare, inkomna privatsamlingar genom tiderna) samt om koden för zoologisk nomenklatur.

Jag är också ansvarig för löpande omsorg och lån inom samlingen av Cnidaria + Ctenophora. Andra delsamlingar där jag lägger viss möda kontinuerligt är t ex torra mollusksamlingen, Hymenopterasamlingen och de historiska entomologiska samlingarna.

Forskningsområde

Jag håller på med entomologins historia i Sverige. Delvis är detta för att tillgängliggöra äldre data dolda i litteraturen och i museisamlingar genom att öka kunskapen om samlare, samlingar, etiketteringspraxis och etikettolkning. Men det är också mer av ett egentligt historieprojekt, att undersöka de olika riktningarna inom och förutsättningarna för entomologisk verksamhet i olika tider, olika grupper i samhället, och olika delar av landet, med ett särskilt intresse för förhållandet mellan amatörer och professionella och deras respektive insatser under olika omständigheter, liksom kopplingen mellan idéer i entomologin och idéer utanför, både vetenskapliga eller ickevetenskapliga teorier, osv. I det här arbetet får jag ständigt tillfälle att snudda vid andra favoritämnen såsom vetenskapsteori, allmän epistemologi, poesi, fantasi, social rättvisa, kvinnors ställning, implikationerna av avvikande och outsiderskap…

Men i grunden är jag zoologisk systematiker med ett aldrig falnande intresse för taxonomi, fylogeni, morfologi, evolution, biogeografi och faunistik, och min främsta taxonomiska specialitet är en dåligt känd parasitstekelfamilj som heter Figitidae (och i synnerhet dess artrikaste underfamilj Eucoilinae). Men jag är också inblandad i projekt som handlar om andra steklar, liksom skalbaggar, vridvingar, och övergripande insektdiversitet. Jag har en särskild förkärlek för dyngbaggar, och det är ett område som genast leder över i frågor inom ekologi och naturvårdsbiologi också. (Jodå, det är många andra sorters djur som roar mig och som jag ägnar mig åt också, men utan att nödvändigtvis kalla det forskning…)