Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mesarnas biogeografiska historia

Fylogeni över mesarnas biogeografiska historia. Bild: Ulf Johansson

Fylogeni över mesarnas biogeografiska historia. Bild: Ulf Johansson

Sammanfattning

Mesarnas utgör för många en välkänd och omtyckt grupp av fåglar och som på många håll i världen återfinns i människans direkta närhet. Deras utbredning sträcker sig över stora delar av eurasiska kontinenten, samt stora delar av Nordamerika och den afrikanska kontinenten. Inom dessa områden har olika arter av mesar anpassat sig till i stort sett alla tänkbara habitat och det är i princip bara extrema ökenmiljöer och vissa regnskogsområden som saknar mesar. Totalt finns det ca 60 arter i gruppen och de flesta har ett rätt likartat utseende. Flest arter återfinns i ett område som utgörs av Himalaya och bergsområden i sydvästra Kina och det är även troligt at gruppen har sitt ursprung i just det här området. Ett av syftena med det här projektet är undersöka när mesarna som grupp började sprida sig från det här området och istället etablerade sig i andra regioner, t.ex. i Afrika och Nordamerika, samt när och hur anpassningen till olika habitat inom dessa områden har gått till.

Projektdeltagare vid NRM

Ulf Johansson (projektledare)

Utvalda publikationer

Johansson, U.S., Nylinder, S., Ohlson, J.I, and Tietze, D.T (in press). Reconstruction of the Late Miocene Biogeographic History of Tits and Chickadees (Aves: Passeriformes: Paridae) – a Comparison between Discrete Area Analyses and Probabilistic Diffusion Approach. Journal of Biogeography

Johansson, U.S., Ekman, J., Bowie, R.C.K., Halvarsson, P., Ohlson, J.I., Price, T.D. and Ericson, P.G.P. (2013). A complete multilocus species phylogeny of the tits and chickadees (Aves: Paridae). Molecular Phylogenetics and Evolution 69, 852–860.