Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Naturhistoriska Riksmuseets äldre samlingar av ryggradsdjur

Agam. Foto: Erik Åhlander

Agam. Foto: Erik Åhlander

Sammanfattning

Naturhistoriska Riksmuseet grundades 1819 men samlingarna har en mycket längre historia. Tyvärr förlorades den mesta informationen om de flesta äldre objekt redan på 1700-talet. Till de äldsta samlingarna hör Vetenskapsakademiens samlingar (grundad 1739), Charles de Geers (död 1778) privata samlingar och kung Adolf Fredriks samlingar av djur i sprit. Carl Linnaeus (Carl von Linné) använde bland annat dessa tre samlingar som grund för sina beskrivningar av många arter av ryggradsdjur. Här finns också historiskt intressanta material insamlade av Linnés lärjungar Sparrman och Rolander liksom från kapten James Cooks expeditioner. Ett antal samlingar fåglar från Gustaf von Paykull, Adolf Ulric & Anna Johanna Grill, Gustaf von Carlson med flera är både av kulturhistoriskt och biologiskt intresse. Troligen har vi en av världens största samlingar torrmonterade fåglar från 1700-talet. Projektet syftar till att rekonstruera dessa samlingar samt insamlingsdata för de enskilda exemplaren. Avdelningens historia 1819-2013 skissas också.

Projektdeltagare vid NRM

Erik Åhlander (Projektledare)

Ulf Johansson (Forskare)

Sven O Kullander (Forskare)

Daniela Kalthoff (Forskare)

Externa projektdeltagare

Justin J.F.J. Jansen, Naturalis Biodiversity Centre, Nederländerna (Forskare)