Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Vridvingar i Sverige – en fördubbling av arter i en märklig grupp parasiter på vilda bin

Bildtext: Hane av vridvingen Stylops ater, paravoucher till referensgenom producerat inom ERGAs pilotprojekt. Foto Johannes Bergsten

Vi visste vid projektets början inte om det fanns 5 eller 20 olika arter av vridvingar i Sverige. Kruxet ligger i att ta reda på hur värdspecifika vridvingar är och särskilt bland dem som parasiterar vilda bin. Är det en art som parasiterar många olika arter av sandbin, eller flera arter som vardera bara har en eller några få sandbiarter som värdar? Genom sekvensering av vridvingars hela arvsmassa har vi kommit fram till att det faktiskt är ett flertal olika arter.

Bakgrund och syfte

Vridvingar är en udda och dåligt känd parasitisk insektsgrupp. De lever största delen av sitt liv inne i kroppen på andra insekter. Honan lämnar aldrig värddjuret och ser ut som en larv medan hanen kan flyga men lever bara några få timmar. Eftersom hanar så sällan samlats in, och honor har väldigt reducerad anatomi, har artrikedomen varit svår att undersöka. Mest problem finns hos det största vridvingesläktet Stylops som parasiterar vilda sandbin. Här har antaganden vilat på värddjurens identitet och olika teorier om värdspecificitet. Hypoteserna har varierat från ”supergeneralist” till ”strikt värdspecificitet”, 1 eller över 50 olika arter i Europa? Med dagens teknik för att sekvensera DNA har vi fått ett nytt verktyg för att besvara frågan.

Projektbeskrivning

I det här projektet utforskar vi artrikedomen av vridvingar i Norden och analyserar släktskap, artbildning och artgränser på norra halvklotet i släktet Stylops.

Museisamlingar kommer till användning

Till stor del har vi i projektet förlitat oss på befintliga museisamlingar i Norden av parasitens värdar, sandbin. I samlingarna hittar vi vridvingeparasiten sticka ut mellan segmenten i biets bakkropp. Vi dissekerar ut vridvingehonan ur bakkroppen på biet och tar sedan med provet till DNA labbet. Med dagens avancerade DNA sekvenseringsteknik går det ofta bra att använda museiföremål insamlade under hela 1900-talet eller ännu äldre. På så sätt har museisamlingar ett enormt värde som en resurs för forskning (#Museomics)!

Citizen Science – medborgarforskning

Vi har också anlitat oss av allmänheten, framför allt intresserade amatörentomologer genom sociala mediekanaler som har hjälpt oss att samla in färskt material av vridvingar.

Artrikedom & värdspecificitet

Med data över parasiternas arvsmassa från många olika värdarter har vi kunnat testa var artgränserna går och därmed svaret på frågan om hur artspecifika vridvingar är i sitt värdval. Det visar sig att de är varken supergeneralister eller strikt artspecifika i sitt värdval utan varje vridvingeart har ett litet antal nära besläktade sandbiarter som möjliga värdar. Det innebär att vi utökar den kända svenska och nordiska artlistan från 1 till ca 10 olika Stylops arter och i Europa finns minst ett trettiotal olika arter. Vi studerar också släktskap och den evolutionära historien för Stylops över hela norra halvklotet.

Projektansvarig

Namn: Johannes Bergsten

Titel: Förste Intendent

Enhet: Zoologi

Projektöversikt

Projektperiod: 2019-pågående

Medverkande enheter vid museet: Enheten för Zoologi, Enheten för Bioinformatik och genetik

Projektdeltagare

  • Meri Lähteenaro, ZOO, doktorand i projektet.
  • Johan Nylander, BIO
  • Mattias Forshage, ZOO

Externa medverkande

Vi samarbetar med ett stort europeiskt projekt som heter ERGAlänk till annan webbplats och är en förkortning av European Reference Genome Atlas. Med stort stöd från både svenska SciLifeLablänk till annan webbplats och ERGA jobbar vi med att ta fram ett referensgenom för vridvingearten Stylops ater. Ett referensgenom är en viktig forskningsresurs och består av en representant av en arts hela arvsmassa sekvenserad och ihopsatt till mycket hög kvalitet och komplett nivå, uppdelad på kromosomer och med alla gener identifierade.

Finansiärer

  • Svenska Artprojektet
  • Kungliga vetenskapsakademien

Publikationer

Lähteenaro M, Straka J, Forshage M, Hovmöller R, Nakase Y, Nilsson AL, Smith JT, Nylander JAA, Bergsten J. (2023) Phylogenomic species delimitation of the twisted-winged parasite genus Stylops (Strepsiptera). Systematic Entomology, 1–20.

https://doi.org/10.1111/syen.12618länk till annan webbplats

Pressmeddelanden

Zombiefierande parasiter mer specialiserade än man trottlänk till annan webbplats