Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Mönster av morfologisk karaktärsevolution: exempel från anneliderna

TEM-fotografi av annelider. Foto: Lena Gustavsson

Annelider fotograferade i TEM (Transmission Electron Microscope). Foto: Lena Gustavsson

Sammanfattning

Mitt projekt handlar om hur olika morfologiska karaktärer har utvecklats i ett evolutionärt perspektiv.

Framförallt studerar jag morfologiska karaktärer hos annelider, dels för att använda dem till släktskapsanalyser tillsammans med annan information (DNA), och dels för att plotta dem på redan existerande träd för att studera karaktärsevolution. De karaktärer som studeras är olika typer av muskler, huden med yttersta skiktet (kutikulan), och könsgångar. Forskningen görs med hjälp av transmissionselektronmikroskopi (TEM) och rutinhistologi.

En annan vinkling av mitt projekt är att ta reda på hur mycket morfologin i homologa karaktärer kan variera. Två egenskaper kommer att studeras närmare för att få en uppfattning om hur lika eller olika karaktärer med samma ursprung kan vara. Den ena är borst, som är en kännetecknande för Annelida, och den andra är clitellum, som är ett kännetecken för Clitellata. Resultaten av dessa studier skulle kunna hjälpa oss att tolka t.ex. karaktärer i fossil så att vi kan jämföra med karaktärer i nulevande organismer och få mer hjälp att lösa de flercelliga djurens släktträd.

Projektdeltagare vid NRM

Lena Gustavsson (projektledare)

Carina Svensson (laboratorieassistent, TEM)

Anna Persson (förste assistent)

Externa projektdeltagare

Christer Erséus (forskare), Göteborgs universitet

Utvalda publikationer

De Wit, P., Erséus, C. & Gustavsson, L. 2011. Ultrastructure of the body wall of three species of Grania (Annelida: Clitellata: Enchytraeidae). Acta Zoologica, 92: 1-11.

Envall, I., Gustavsson, L.M., Erséus, C. 2012. Genetic and chaetal variation in Nais worms (Annelida, Clitellata, Naididae). Zoological Journal of Linnean Society 165 (3): 495-520.

Marotta, R., Ferraguti, M., Erséus, C. & Gustavsson, L. 2008. Combined data phylogenetics and character evolution of Clitellata (Annelida) using 18S rDNA and morphology. Zoological Journal of Linnean Society, 154: 1-26.