Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bangladesh glömda fiskar: en inventering med hjälp av DNA-streckkodning

Sammanfattning

Bangladesh är ett vattenrikt land med 43 396 kvadratkilometer inlandsvatten, huvudsakligen i Brahmaputras och Ganges mynningsområden, men också i många mindre floder och ett ett fåtal sjöar. Fiskproduktionen hör till de största i världen, med ungefär lika delar vattenbruk och fiske i naturliga vatten. Landets innevånare får animaliskt protein i huvudsakligen från fisk. Fiskerinäringen sysselsätter 1,2 miljoner människor på heltid och 12 miljoner på deltid. Trots att fiskerinäringen är så viktig ekonomiskt, hör Bangladesh fiskfauna till de minst studerade i världen. Man uppskattar att det finns drygt 250 arter sötvattenfiskar i Bangladesh, men det är troligen en grov underskattning. Stora delar av vattendragen i gränstrakternas berg är outforskade, och det saknas experter på fisktaxonomi, vilket är till förfång för naturvårdsåtgärder och effektiv fiskeförvaltning. I projektet samlar vi in material av så många fiskarter som möjligt och från dem dels ta vävnadsprover för DNA-analys, dels göra en morfologisk diagnos och artbestämning. För den genetiska analysen tar man fram korta sekvenser mitokondriellt DNA som man vet i regel är artspecifika, s.k. DNA-streckkoder. Genom att bygga upp ett bibliotek av verifierade DNA-streckkoder kan man göra identifieringar av nytt material genom jämförelse med de verifierade streckkoderna, vilket kan vara säkrare och snabbare än morfologiska artbestämningar. Tillsammans utarbetar vi ett pålitligt DNA-streckkodsbibliotek som kan användas som ett identifieringsverktyg i många olika sammanhang, inte minst i miljöövervakning och fiskeförvaltning. Vi kommer också att testa biblioteket i fält genom att analysera vattenprover på fritt DNA (eDNA), varvid man inte ens behöver fånga några fiskar för att ta reda på om en art finns i vattendraget.

Forskningen finansieras av Swedish Research Council

Projektdeltagare vid NRM

Sven Kullander (Projektledare)

Michael Norén (forskare)

Externa projektdeltagare

Abdur Rob Mollah, Mizanur Rahman, Department of Zoology, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh

Utvalda publikationer

Kullander, S. O., Rahman, M. M., Norén, M. & Mollah, A. R. (2015). Danio annulosus, a new species of chain Danio from the Shuvolong Falls in Bangladesh (Teleostei: Cyprinidae: Danioninae). Zootaxa, 3994: 53-68.

Kullander, S. O., Rahman, M. M., Norén, M. & Mollah, A. R. (2015). Why is Pseudosphromenus cupanus (Teleostei: Osphronemidae) reported from Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Pakistan? Zootaxa, 3990: 575-583.

Rahman, M.M., Mollah, A. R., Norén, M. & Kullander, S. O. (2016). Garra mini, a new small species of rheophilic cyprinid fish (Teleostei: Cyprinidae) from southeastern hilly areas of Bangladesh. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 27: 173–180.