Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Tidiga treskiktsdjur (Bilateria)

Flagellophora apelti, en 1 mm lång mask insamlad i Gullmarsfjorden på 55 m djup. Foto: Ulf Jondelius

Flagellophora apelti, en 1 mm lång mask insamlad i Gullmarsfjorden på 55 m djup. Foto: Ulf Jondelius

Sammanfattning

Molekylära fylogenier har klarlagt den evolutionära släkstkapen mellan många av djurrikets huvudgrupper, men de djupare, äldre, grenarna har varit mycket svåra att rekonstruera. En av de mest omdiskuterade frågorna har varit vilken som är den först avgrenade gruppen bland treskiktsdjuren (Bilateria). Uppkomsten av treskiktsdjuren var en av de viktigaste händelserna i djurens evolution, och mer än 98% av de nulevande djurarterna är treskiktsdjur. Vi har nyligen visat i en fylogenomisk studie att de marina maskarna i gruppen Xenacoelomorpha är systergrupp till övriga treskiktsdjur som bildar gruppen Nephrozoa. Inom Nephrozoa finns mer än en miljon idag namngivan arter, medan Xenacoelomorpha endast omfattar färre än 500 kända arter. Målet i projektet är att förstå avgörande händelser i Xenacoelomorphas evolution och jämföra dem med deras megadiversa systergrupp Nephrozoa. Vi vill testa om nulevande arter inom Xenacoelomorpha representerar hela gruppens fylogenetiska diversitet, eller om de endast är en överlevande rest från en mindre undergrupp. Vi försöker också datera åldern på de båda grupperna med hjälp av gensekvensdata som kalibreras indirekt med fossil. Slutligen studerar vi om evolutionshastigheten hos gensekvenser och morfologiska egenskaper skiljer sig åt mellan Xenacoelomorpha och Nephrozoa.

Projektdeltagare vid NRM

Ulf Jondelius (Projektledare)

Externa projektdeltagare

Johanna Cannon, UCSB (Forskare) 

Andreas Hejnol, Sars Centre UiB (Foskare)

Olga I Raikova, RAS (Forskare)

Utvalda publikationer

Cannon, J. T., Vellutini, B. C., Smith, J., Ronquist, F., Jondelius, U., & Hejnol, A. (2016). Xenacoelomorpha is the sister group to Nephrozoa. Nature, 530(7588), 89–93. doi:10.1038/nature16520

Meyer-Wachsmuth, I., & Jondelius, U. (2016). Interrelationships of Nemertodermatida. Organisms Diversity & Evolution, 1–12. doi: 10.1007/s13127-015-0240-8

Raikova, O. I., Meyer-Wachsmuth, I., & Jondelius, U. (2016). The plastic nervous system of Nemertodermatida. Organisms Diversity & Evolution, 16(1), 85–104. doi:10.1007/s13127-015-0248-0

Meyer-Wachsmuth, I., Galletti, M. C., & Jondelius, U. (2014). Hyper-cryptic marine meiofauna: species complexes in Nemertodermatida. PLoS ONE, 9(9), e107688.