Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Taxonomi av svenska Empidoidea

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Ragas unica, hona. Foto: Kjell Arne Johanson

Sammanfattning

Empidoidea är en artrik överfamilj inom tvåvingar (Diptera) som är huvudsakligt predatorer på andra insekter. Vissa är viktiga pollinationer då de besöker blommor för att äta nektar. Gruppen är känd från alla världsdelar och omfattar för närvarande ca 11500 beskrivna arter. Karakteristiskt för gruppen är den mycket stora variationen i morfologi mellan de olika huvudgrupperingarna. Många av dessa särdrag kan relateras till att de är jägare och har utvecklat speciella anpassningar för fångst av bytesdjur. Överfamiljen omfattar traditionellt fyra familjer: Atelestidae (dvärgdansflugor), Hybotidae (puckeldansflugor), Dolichopodidae (styltflugor), and Empididae (dansflugor).

Det finns stora kunskapsluckor om denna grupp i Sverige, speciellt kring verkliga artsantal och utbredning. Taxonomiskt arbete på gruppen från andra delar av världen visar att artmångfalden är mycket högre än tidigare känd, även i så kallade väl utforskade delar av världen. Detta projekt syftar på att öka kunskapen om överfamiljen avsevärt, genom att använda DNA karaktärer i kombination med morfologiska karaktärer för att utreda systematiken till gruppen, samt att identifiera arterna i som finns Sverige. Resultatet av forskningen blir artlistor, nycklar, artbeskrivningar, och fylogenetiska hypoteser. Materialet för detta projekt hämtas genom egen insamling samt från Svenska Malaisefälle Projektet.


Forskningen finansieras av Svenska Artprojektet (STI)

Projektdeltagare vid NRM

Kjell Arne Johanson (projektledare)

Emma Wahlberg (PhD student)

Externa projektdeltagare

Igor Shamshev (forskare), Zoological Institute, Russian Academy of Sciences , St. Petersburg