Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Kataloger och artlistor

I våra kataloger, artlistor och checklistor finns information om ej datalagt material.

Kataloger

Stora delar av de zoologiska samlingarna är förtecknade i handskrivna kataloger. Vissa delsamlingar är dock ännu helt okatalogiserade. De gamla "lappkatalogerna" är sorterade efter djurens systematiska indelning eller efter katalognummer. Sökmöjligheterna är därför begränsade.

I avvaktan på fullständiga databaser erbjuder vi listor över arter som finns i samlingarna och i viss mån förteckningar av typmaterial. Det finns även checklistor över arter som förekommer i Sverige.

Listor över arter i samlingarna

Thorells spindeldjur i spritExcel

ArachnidaExcel - spindeldjur

Coleopteralänk till annan webbplats - skalbaggar

DipteraPDF - tvåvingar (pdf)

EphemeropteraPDF - dagsländor

Hemipteralänk till annan webbplats - skinnbaggar

HymenopteraExcel - steklar

Lepidopteralänk till annan webbplats - fjärilar

MecopteraPDF - näbbsländor (pdf)

MyriapodaExcel - mångforingar

NeuropteraPDF - nätvingar (pdf)

OdonataPDF - trollsländor (pdf)

OrthopteraPDF - hopprätvingar (pdf)

PlecopteraPDF - bäcksländor (pdf)

PsocopteraPDF - stövsländor (pdf)

TrichopteraPDF - nattsländor (pdf)

Typer i samlingarna

Typer av AsteroideaPDF (pdf)

Typer av OphiuroideaPDF (pdf)

Auktorer av evertebrattyperPDF (pdf, engelska)

Fågeltyper före 1926

​Checklistor över arter funna i Sverige

Här hittar du checklistor som är sammanställda för ett antal artgrupper.

Svenska fjärilskatalogen länk till annan webbplatsmed fynduppgifter landskapsvis

Svenska fjärilar med bilder och artbeskrivning

Spindlar i Sverige

Nematoder funna i SverigePDF

Oligochaeter i SverigePDF (Eng.)

Tardigrader (björndjur) funna i Sverigelänk till annan webbplats (eng.)

Svenska fiskarlänk till annan webbplats