Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Databaser

Delar av de zoologiska samlingarna är datalagda. Övriga är förtecknade i handskrivna kataloger eller helt okatalogiserade.

I mitten av 1970-talet började man att skapa databaser över samlingarna för att förbättra deras tillgänglighet. I början var datorernas förmågor begränsade och man kunde bara registrera vissa uppgifter om föremålen. Allt eftersom utvecklingen av hård- och mjukvara framskred utvecklades också mera avancerade samlingsdatabaser. Idag har enheten för zoologi databaser för stora delar av samlingarna, flera egenutvecklade system i Filemaker Pro och Microsoft Access, samt det externt utvecklade Specify.länk till annan webbplats För närvarande förbereder man samtliga databaser till Specify, samtidigt som man vidareutvecklar och anpassar Specify efter samlingarnas behov. Detta är en del i DINA-projektetlänk till annan webbplats som leds av enheten för bioinformatik och genetik. Målet är att samlingarna i sin helhet skall bli tillgängliga för allmänheten på Internet.

Omfattning

Databaserna omfattar för närvarande (2016) endast c:a 20% av de zoologiska samlingarna. Digitaliseringen är mycket resurskrävande och trots en takt på c:a 20 000 nya poster per år kommer det att ta många år innan hela samlingen är datalagd. De databaser som är tillgängliga på dessa sidor är därför inte fullständiga.

​Artlistor

För grupper som inte ännu är registrerade i våra databaser, finns istället artlistor som visar vilka arter vi har i samlingarna.

Personalen är gärna behjälplig med uppgifter om ännu inte digitaliserade objekt.

Medarbetare på enheten

Våra databaser

Fisksamlingenlänk till annan webbplats

Grod- och kräldjurlänk till annan webbplats

Linnésamlingenlänk till annan webbplats

Däggdjur och ryggradslösa djur publiceras via GBIF.länk till annan webbplats

Insekter, spindlar och mångfotingar hittas på Naturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, den gemensamma sökportalen för alla Specify-databaser på riksmuseet.

The Artedian

The Artedian är ett elektroniskt system för samlingshantering som används för museets fisksamling. Det baserar sig på MS-Access2000 och VBA. En kompilerad version av Artedian 2.0 kan laddas ned från Artedians webbplatslänk till annan webbplats.