Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Databaser

Delar av de zoologiska samlingarna är datalagda. Övriga är förtecknade i handskrivna kataloger eller helt okatalogiserade.

I mitten av 1970-talet började man att skapa databaser över samlingarna för att förbättra deras tillgänglighet. I början var datorernas förmågor begränsade och man kunde bara registrera vissa uppgifter om föremålen. Allt eftersom utvecklingen av hård- och mjukvara framskred utvecklades också mera avancerade samlingsdatabaser. Idag har enheten för zoologi databaser för stora delar av samlingarna, flera egenutvecklade system i Filemaker Pro och Microsoft Access, samt det externt utvecklade Specify.länk till annan webbplats

Omfattning

Databaserna omfattar för närvarande (2016) endast c:a 20% av de zoologiska samlingarna. Digitaliseringen är mycket resurskrävande och trots en takt på c:a 20 000 nya poster per år kommer det att ta många år innan hela samlingen är datalagd. De databaser som är tillgängliga på dessa sidor är därför inte fullständiga.

​Artlistor

För grupper som inte ännu är registrerade i våra databaser, finns istället artlistor som visar vilka arter vi har i samlingarna.

Personalen är gärna behjälplig med uppgifter om ännu inte digitaliserade objekt.

Medarbetare på enheten

Våra databaser

Fisksamlingenlänk till annan webbplats

Grod- och kräldjurlänk till annan webbplats

Linnésamlingenlänk till annan webbplats

Däggdjur och ryggradslösa djur publiceras via GBIF.länk till annan webbplats

Insekter, spindlar och mångfotingar hittas på Naturarvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, den gemensamma sökportalen för alla Specify-databaser på riksmuseet.