Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Samlingsförvaring

Samlingarnas långsiktiga bevarande ställer krav på att lokalerna är väl utformade när det gäller temperatur, fukt och ljus.

Våtmagasinet

Lokaler för våtkonserverade samlingar

Museet har underjordiska lokaler för förvaring av spritkonserverade samlingar, med direkt kontakt från norra flygeln. Totala ytan är ca 1000 kvadratmeter och omfattar ett kompaktsystem med ca 7000 meter 50 cm djupa hyllor, och 100 meter pallställ för europallar. De senare används för förvaring av stora burkar, tunnor och behållare. I magasinet förvaras mest spritkonserverade djur, men även en del växter.

Säkerhetssystem

Byggnaden innehåller också ca 200 kvadratmeter arbetslokaler, förråd och vvs-anläggningar. Säkerhetssystemet omfattar sprinkler-anläggning och ett avancerat brand- och läckagevarningssystem. Byggnaden färdigställdes 1994 och samma år flyttades alla samlingar dit. Totalt omfattar de våtlagda samlingarna ca 350.000 prover, från stora fiskar till amöbor och tropiska frukter. Personal och gästforskare som arbetar i lokalerna måste först genomgå en säkerhetsutbildning.

PRE-MAL

Pest Research and Education – Museums Archives and Libraries

PRE-MALlänk till annan webbplats är de svenska museernas och arkivens skadedjursgrupp som arbetar med forskning och kunskapsspridning om skadedjurshantering och mögel samt hälsorisker som är förenande med dessa. Arbetet leds numera av Riksantikvarieämbetet.

Ansvarig

Bo Delling