Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Sommarens öppettider:
Måndag–söndag 10–18
t.o.m. 21 augusti

  • Huvudmeny

Svenska fjärilskatalogen

Catalogus Lepidopterorum Sueciae är en sammanställning över alla i Sverige funna fjärilsarter.

Denna katalog är nu tillgänglig, uppdaterad med nya landskapsuppgifter samt tillkommande arter. Hos denna reviderade lista överensstämmer inte artnumreringen med den tryckta originalupplagan. Uppgifterna till uppdateringen kommer från den årliga publiceringen i Entomologisk tidskrift.

Katalogen har två kalkylark. Arterna är desamma i båda. 

"CATLEP2015" är en landskapsförteckning som tar upp samtliga i Sverige påträffade fjärilar. I "CATLEPARTAL" har landskapsförtkortningarna ersatts med det årtal vid vilken arten har publicerats i Entomologisk tidskrift.  Detta gäller fr o m 1974 och framåt. Fynd före 1974 är markerade med landskapsförkortning. Senast uppdaterad: juni 2018.

Catalogus Lepidopterorum Sueciae (ExcelExcelfil)

Katalogen är sammanställd av Bert Gustafsson.