Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Typsamling - fåglar

Den senaste stora revisionen av typer på Naturhistoriska riksmuseet gjordes av Nils Gyldenstolpe 1926.

Gyldenstolpes typförteckning inkluderar totalt 283 typer, varav majoriteten beskrivits av Professor Carl Sundevall, men där finns också två Linnétyper (Oriolus aureus och Loxia hordacea) samt 25 av Sparrmans typer från hans berömda verk "Museum Carlsonianum".

I förteckningen ingår också typer beskrivna av Ljungh, von Paykull, Wahlberg, Nilsson, Victorin, Sjöstedt, Lönnberg, Zedlitz samt av Gyldenstolpe själv med flera.

Xanthodira flavigula Sundevall 1850

Gyldenstolpes typförteckning

Tättingar

Icke-tättingar

Du kan även läsa Gyldenstolpes typförteckning från 1926PDF
(länkad pdf, klicka på det vetenskapliga namnet för att komma till artens bildsida).