Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Rapportera fågelring

Bild på fågelring. Foto: Bengt Olofsson

Här hittar du information om hur du rapporterar fågelringar från Sverige eller med utländsk adress. Hur du går tillväga om du hittar en färgring samt vilka fågelarter som ingår i Statens vilt.

Även ringar eller information om ringar med utländsk adress kan skickas till Ringmärkningscentralen, som då sänder rapporten vidare till aktuell central.

Ring

Rapportera till oss

Rapportera till oss fågelringar med adressen:
RIKSMUSEUM STOCKHOLM.

Rapportering kan göras via vårt rapporteringsformulär, via brev eller via telefon.

Postadress:
Ringmärkningscentralen
Naturhistoriska riksmuseet
Box 50 007
104 05 Stockholm

Telefon 08-519 540 80

Önskvärd information om rapporterade ringar:

  • När gjordes fyndet eller observationen?
  • Var hittades eller befann sig fågeln?
  • Hur påträffades fågeln?
  • Ditt namn och fullständiga adress, gärna telefonnummer och e-postadress om vi behöver fråga dig något om fyndet.

För att vi ska få bättre information om de fåglar som ringmärks är det bra om du som rapporterar till oss kan ange fyndplats, samt avstånd till närmaste större ort och gärna en GPS-koordinat om det är möjligt.

Om fågeln var död, vill vi gärna veta om den t ex var färsk eller rutten, samt om det gick att bedöma dödsorsak. Spara gärna ringen från den döda fågeln, så att det går att kontrollera ringnumret igen om något inte stämmer.

Påträffats ringen utan rester av någon fågel anges detta.

Vid fynd av svårlästa ringar

Är ringen svårläst eller mycket sliten bör den sändas in till Ringmärkningscentralen, helst i utplattat skick och fasttejpad på papp. Skriv ringnumret i brevet även om du skickar med ringen - ringar kan ibland krypa igenom kuvertet och försvinna i Postens hantering.

Alla får ett svarsbrev

Alla som rapporterar ett fynd får så småningom ett svarsbrev som innehåller uppgifter om var och när fågeln blev ringmärkt. Ibland kan det ta tid att få fram den information som finns om fågeln.

Färgringmärkta fåglar

Många forskningsprojekt använder sig av ringar med olika färger för att lättare kunna skilja olika individer åt. Det kan röra sig om enstaka ringar, med eller utan siffror eller bokstäver, samt om kombinationer av olika färgringar.

Dessa projekt administreras av de enskilda forskarna och Ringmärkningscentralen saknar oftast uppgifter om vilka färgringar som hör till vilka fåglar.

Om du hittat en färgringmärkt fågel och vet vilken fågelart det är kan du förhoppningsvis hitta det aktuella forskningsprojektet på den europeiska hemsida som samordnar färgringmärkningar i Europa.

Färgringmärkta fåglarlänk till annan webbplats (på engelska)

Om du inte hittar rätt projekt där kan vi kanske försöka hjälpa dig att få fram information om fågeln.

Fåglar som ingår i Statens vilt

Närmare 40 ovanliga fågelarter ingår enligt jaktförordningens 33:e paragraf i Statens Vilt och får inte behållas av upphittaren.

Även andra ringmärkta fåglar som hittas döda kan vara värdefulla för den vetenskapliga fågelsamlingen som finns på Enheten för Zoologi vid Naturhistoriska riksmuseet.

Statens vilt
Enheten för Zoologi

Fåglar och hälsa

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster