Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Hälsostatus - tumlare

Tumlaren är en liten val som lever i svenska vatten hela året om. Genom att undersöka insamlade döda tumlare kan vi lära oss mer om den skygga valen.

En vuxen tumlare i väntan på undersökning. Foto: Anna Roos.

En vuxen tumlare i väntan på undersökning. Foto: Anna Roos.

Sammanfattning

Tumlaren är skygg och inte helt lätt att få syn på. I svenska vatten är den vanligast på västkusten. Populationen av tumlaren i Östersjön har det svårt, vilket har lett till att den är utrotningshotad i detta område och därför rödlistad.

Naturhistoriska riksmuseet (NRM) har ett samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) angående insamling, obduktion och provtagning av tumlare från svenska vatten. Tack vare dessa obduktioner av tumlare kan vi få en bild av sjukliga förändringar, de vanligaste dödsorsakerna och grundläggande biologisk information.

Varje år samlas ungefär 30 stycken bifångade eller strandade tumlare in. Vid obduktionerna försöker vi fastställa dödsorsak där det behövs (en del har hittats i fiskeredskap), samt studerar även andra parametrar som:

  • allmänt hälso- och näringstillstånd
  • reproduktionsstatus
  • parasitförekomst
  • bakterie- och virusförekomst
  • maginnehåll (för att se vad de ätit)
  • åldersstruktur

Från samtliga djur tas ett antal vävnadsprover som späck, muskel, lever, njure till SVAs biobank såväl som NRM:s Miljöprovbank för nutida och framtida studier av sjukdomar, genetik och miljögifter.

Andra valarter

Vi är intresserade av alla valdjur som påträffas döda i Sverige.

Våren 2021 simmade en ung knölval in i Östersjön och dog. Den påtraffades först söder om Gotland men flöt vidare och strandede på södra Öland. Valen provtogs på plats av personal från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

I juni 2020 hittades en skadad Sowerby´s näbbval i en småbåtshamn i Öckerö, utanför Göteborg. Valen hade ett djupt sår i halsen och avlivades av humanitära skäl. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) tillsammans med SVA reste till Öckerö för att obducera näbbvalen på plats, och ta prover till museets Miljöprovbank.

Sommaren 2019 strandade tre Sowerby´s näbbvalar. Två av dessa kunde bärgas och transporteras till SVA i Uppsala för obduktion och provtagning. Den tredje provtogs på plats.

Finansiärer

Havs-och Vattenmyndigheten

Naturvårdsverket

Externa projektdeltagare

Aleksija Neimane, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Elina Thorson, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Emma Höök, Statens veterinärmedicinska anstalt.

Till SVAlänk till annan webbplats