Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Julia Carlström

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 541 90
E-post: julia.carlstrom@nrm.se

Arbetsuppgifter

Ansvarig för det nationella övervakningsprogrammet för tumlares antal och utbredning, inklusive skattning av trender i detektionsfrekvens. Forskar om tumlares ekologi och påverkan från mänskliga aktiviteter. Ger expertstöd till myndigheter i förvaltningsfrågor om tumlare och verkar i arbetsgrupper inom internationella avtal och överenskommelser som berör tumlare.

Forskningsområde

Tumlares ekologi och påverkan från mänskliga aktiviteter, inklusive undervattensbuller och fiske. Passiv akustisk övervakning. Bevarandebiologi, med särskilt fokus på den aktut hotade tumlarpopulationen i Östersjön.

Projekt

Andra professionella roller

Svensk representant i bl.a. ASCOBANS, HELCOM EGMAMA, OSPAR MMEG, ICES WGMME. Co-lead för HELCOM-indikatorgruppen om tumlares abundans och utbredning.

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats

PublikationerPDF (ej listade i DiVA)