Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 12-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Säljaktsinformation

Här hittar du  information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar, samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Jakten är så kallad avlysningsjakt, vilket innebär att den avbryts när ett fastställt antal sälar skjutits inom ett område.

Beslut om skyddsjakt​

Bestämmelser för skyddsjakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänstlänk till annan webbplats eller webbplatslänk till annan webbplats innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

Västra Götaland, Halland och Skåne län

Provtagna knubbsälar från västkusten har visat en minskande dräktighetsfrekvens. Detta är en av indikatorerna vid bedömningen av hälsostatus hos säl, och är därför viktig att följa upp. Naturvårdsverket har därför beslutat om utökad provtagning av knubbsäl.

Med anledninga av detta gäller följande för respektive berört län.

 • 1 september 2020 - 31 januari 2021
  Stora provtagningen av 50 st gråsälar. Gäller området från Norrbottens län ner till och med Uppsala län.
 • 1 september 2020 - 31 januari 2021
  Stora provtagningen av 25 st gråsälar. Gäller Stockholms län, Södermanlands län och Östergötlands län.
 • 1 september 2020 - 31 januari 2021
  Stora provtagningen av 25 st gråsälar från Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län och Skåne län.
 • 1 oktober - 31 december 2020
  Stora provtagningen av 10 st knubbsälar från Västra Götalands län.
 • 1 oktober - 31 december 2020
  Stora provtagningen av 10 st knubbsälar från Hallands och Skåne län.
 • 1 oktober 2020 - 19 april 2021
  Efter att 10 st knubbsälar i respektive område har provtagits kan ytterligare provtagning (stora provet) av 20 st knubbsälshonor, med en kroppslängd på 130 cm eller längre (nos-svansspets) ske.
 • 1 maj - 31 juli 2020
  Lilla provtagningen av 25 st vikare med en kroppslängd över 100 cm från Norrbottens och Västerbottens län.
 • 1 september 2020 - 31 januari 2021
  Stora provtagningen av 40 st vikare från Norrbottens och Västerbottens län.

Förpacka och skicka prover

Här hittar du instruktioner för hur du förpackar och skickar sälprover till Naturhistoriska riskmuseet.

Handledningar

I handledning provtagning 2020PDF har vi sammanställt information om bestäming av kroppslängd, kön och provtagning av säl.

I handledning för jägare 2020PDF hittar du som jägare information om bland annat:

 • tid och område för provtagning
 • hantering av prover
 • ersättning för inskickade prover
 • hur du skickar proverna till museet på ett säkert sätt?

Tyvärr har vi haft probem med läckande packet, så därför ber vi dig som skickar in prover till oss att läsa och följa instruktionerna noga. Kom ihåg att lägga med jaktrapport 2020PDF i paktet.

Ersättning

Om ersättningen ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”PDF fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Under vissa förutsättningar kan förskottsbetalning ske för skjuten säl. Mer information hittar du på blanketten Förskottsutbetalning 2020.PDF

Behandling av personuppgifter

I samband med att sälprover skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med insändaren kring respektive prover, samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring material som skickats till museet.

För att kunna betala ut ersättningen för inskickade prover samlar vi även in och spar personnummer och bankuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.länk till annan webbplats

Rapporter

Här hittar du den senaste rapporten om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

2012 och 2013 års knubbsälsjakt-undersökningar av insamlat materialPDF

Undersökning av insamlade sälar från Östersjön 2013/2014PDF

Undersökning av insamlade sälar 2015PDF