Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Säljaktsinformation

Här hittar du  information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar, samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

Jakt på säl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att licensjakt på gråsäl och knubbsäl och skyddsjakt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Bestämmelser för jakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänstlänk till annan webbplats eller webbplatslänk till annan webbplats innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

Följande gäller:

Gråsäl

Provtagningsperioden börjar 1 september 2022 och varar t.o.m.15 januari 2023:

Län

Antal

Norrbotten-Uppsala

50

Stockholm-Östergötland

25

Kalmar-Skåne

25

Totalt

100


Knubbsäl

Provtagningsperioden börjar 3 oktober 2022 och varar t.o.m. 19 april 2023:

Län

Antal

Västra Götaland

10

Halland

10

Skåne

10

Extra provtagning från samtliga län ovan

(Knubbsälshonor ≥130 cm).

20

Totalt

50


Vikare

Lilla provet

Provtagningsperioden för lilla provet (honor ≥100 cm) börjar 2 maj och varar t.o.m. 31 juli 2022:

Län

Antal

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

25


Stora provet

Provtagningsperioden för stora provet på vikare börjar 1 september och varar t.o.m. 15 januari 2023:

Län

Antal

Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

30


Stora provtagningen

Den här filmen visar hur den stora provtagningen görs. Varning för starka bilder.

Mätning av sälens kroppslängd och späcktjocklek

När du har fällt en säl är det viktigt att du mäter kroppslängden (cm) och späcktjockleken (mm) som du sedan rapporterar till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats. Videon nedan visar hur du gör.

Förpacka och skicka prover

Här hittar du instruktioner för hur du förpackar och skickar sälprover till Naturhistoriska riksmuseet.

Handledningar

I handledning provtagning 2022PDF har vi sammanställt information om bestämning av kroppslängd, kön och provtagning av säl.

I handledning för jägare 2022PDF hittar du som jägare information om bland annat:

  • Tid och område för provtagning
  • Hantering av prover
  • Ersättning för inskickade prover
  • Hur du skickar proverna till museet på ett säkert sätt

Tyvärr har vi haft probem med läckande paket, så därför ber vi dig som skickar in prover till oss att läsa och följa instruktionerna noga. Kom ihåg att lägga med jaktrapport 2022PDF i paketet.

Ersättning

Om ersättningen ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”PDF fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Under vissa förutsättningar kan förskottsbetalning ske för skjuten säl. Mer information hittar du på blanketten Förskottsutbetalning.PDF

Behandling av personuppgifter

I samband med att sälprover skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer och e-post. Syftet är att kunna kommunicera med insändaren kring respektive prover, samt för att kunna följa upp eventuella framtida frågor kring material som skickats till museet.

För att kunna betala ut ersättningen för inskickade prover samlar vi även in och spar personnummer och bankuppgifter. Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja museets myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar.

Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.länk till annan webbplats

Rapporter

Här hittar du den senaste rapporten om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

Undersökning av sälar insamlade 2016 och 2017PDF