Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 10-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Säljaktsinformation

Här hittar du  information om vilka prover och uppgifter som ska skickas in till museet om fällda sälar, samt information om ersättning och förskottsutbetalning.

Skyddsjakt på säl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att skyddsjakt på grå- och knubbsäl, samt vikare får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Jakten är så kallad avlysningsjakt, vilket innebär att den avbryts när ett fastställt antal sälar skjutits inom ett område.

Beslut om skyddsjakt​

Bestämmelser för skyddsjakten hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.länk till annan webbplats

Prover vi tar emot

Vi tar endast emot prover och betalar ut ersättning för sälar som fällts och provtagits enligt nedanstående lista.

Kontakta Naturvårdsverkets kundtjänstlänk till annan webbplats eller webbplatslänk till annan webbplats innan jakten för att kontrollera hur många sälar som återstår för provtagning i aktuellt område.

Västra Götaland, Halland och Skåne län

Provtagna knubbsälar från västkusten har visat en minskande dräktighetsfrekvens. Detta är en av indikatorerna vid bedömningen av hälsostatus hos säl, och är därför viktig att följa upp. Naturvårdsverket har därför beslutat om utökad provtagning av knubbsäl.

Med anledninga av detta gäller följande för respektive berört län.

 • 1 augusti 2019 - 31 januari 2020
  Stora provtagningen av 50 st gråsälar. Gäller området från Norrbottens län ner till och med Uppsala län.
 • 1 augusti 2019 - 31 januari 2020
  Stora provtagningen av 50 st gråsälar. Gäller området från Stockholms län till och med Skånes län.
 • 1 oktober - 31 december 2019
  Stora provtagningen av 10 st knubbsälar från Västra Götalands län.
 • 1 oktober - 31 december 2019
  Stora provtagningen av 10 st knubbsälar från Halland och Skåne län.
 • 1 oktober 2019 – 19 april 2020
  Ytterligare provtagning av knubbsäls honor, med en kroppslängd över 130 cm eller längre (nos-svansspets) från Västra Götaland, Halland och Skåne län kan komma att ske.
 • 1 maj - 31 juni 2019
  Lilla provtagningen av vikare med en kroppslängd över 100 cm.
 • 1 augusti - 31 januari 2020
  Hela vikare skickas in.

Förpacka och skicka prover

Här hittar du instruktioner för hur du förpackar och skickar sälprover till Naturhistoriska riskmuseet.

Handledning - provtagning och jakt

I handledning provtagningPDF har vi sammanställt information om bestäming av kroppslängd, kön och provtagning av säl.

jakthandlendningenPDF hittar du som jägare information om bland annat:

 • tid och område för provtagning
 • hantering av prover
 • ersättning för inskickade prover
 • hur du skickar proverna till museet på ett säkert sätt?
  Tyvärr har vi haft probem med läckande packet, så därför ber vi dig som skickar in prover till oss att läsa och följa instruktionerna noga. Kom ihåg att lägga med jaktrapportenPDF i paktet.

Om ersättningen vid förskottsutbetalning ska betalas ut till annan bank än Danske bank behövs även blanketten ”Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter”PDF fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Rapporter

Här hittar du den senaste rapporten om vårt arbete med undersökning av inkomna sälar från Östersjön.

2012 och 2013 års knubbsälsjakt-undersökningar av insamlat materialPDF

Undersökning av insamlade sälar från Östersjön 2013/2014PDF

Undersökning av insamlade sälar 2015PDF