Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

  • Huvudmeny

Bifångad säl

Museet är intresserade av att få in sälar som är bifångade i Östersjön. På sidan hittar du mer information om vår insamling och hantering av bifångade sälar.

Hälsoundersökning på funna döda sälar ingår i ett av det nationella miljöövervakningsprogrammen. Undersökningen är en del av underlaget för uppföljning av miljömålen Hav i balans och Giftfri miljö. Med anledning av det samlar museet årligen in sälar från Östersjön.

Vilka sälar är museet intresserade av?

Museet är endast intresserade av bifångade sälar från Östersjön.
Innan 1 augusti tar vi endast emot sälar över 1 meter långa, oavsett art.

Fått bifångst av säl

Innan du skickar in en bifångad säl till museet kontaktar du vår sälpatolog Sara Perssonlänk till annan webbplats. Hon informerar dig om museet tar emot sälen eller inte. Du behöver alltid ett godkännande att skicka in sälen till museet för att ersättning ska betalas ut. 

Museet står för alla transportkostnader samt betalar ut en ersättning till fiskaren som tack för besväret.

Information om sälen

Det är viss information vi behöver om sälen, dels för forskning kring sälhälsa men även för utbetalning av ersättning. Information om fiskeredskap är frivilligt att lämna. Sådan data används i forskning kring bland annat sälsäkra fiskeredskap.

Museet behöver följande information kring bifångsten:

  • Fynddatum
  • Fyndplats (gärna koordinat)
  • Namn och kontaktuppgifter till insamlaren
  • Fiskeredskap (frivilligt)

Ersättning för bifångad säl

Ersättningen för bifångad säl är skattepliktig och inkomstuppgift kommer att lämnas till skatteverket. Utbetalning sker efter att djuret har obducerats. Förskottsutbetalning kan ske om insamlaren ansökt om detta.

Ersättningsnivå

A-skatt: 1000 kr (före skatt)

F-skatt: 1000 kr (exkl. moms)

Blanketter

Arvode för bifångad sälPDF

Om ersättning ska betalas ut till annan bank än Danske Bank behöver även blanketten ”Anmälan/ändring av löntagaruppgifterPDF” fyllas i. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

FörskottsutbetalningPDF

Information om faktureringPDF

Kontakt

Ansvarig för sälinsamlingen

Sara Perssonlänk till annan webbplats

Britt-Marie Bäcklin

Ersättning och fakturering

Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats

Behandling av personuppgifter

I samband med att bifångad säl skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer och bankuppgifter. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive inskickad säl, samt att kunna genomföra utbetalningar av ersättning för inskickade sälar.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.länk till annan webbplats