Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Bifångad säl

Museet samlar in bifångade sälar från svenska vatten under hela året. Nedan kan du finna mer information om hur du gör om du har oavsiktligt fångat en säl i dina fiskeredskap.

Just nu:

Insamlingen 2024 är öppen. Vi samlar nu in sälar från alla tre arter med högst prioritering på:

  • Större än 130 cm (gäller alla tre sälarter)
  • Vikare
  • Knubbsälar från Kalmarsund

Varför samlar vi in bifångade sälar?

Naturhistoriska riksmuseet har uppdraget att undersöka hälsan på sälar som kommer in till oss från jakt eller bifångst. Undersökningen ingår i det nationella övervakningsprogrammet och är en del av miljömålen Hav i balanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Giftfri miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka sälar samlas in till museet?

Vi är intresserade av alla tre arter av säl (gråsäl, knubbsäl och vikare) som har blivit bifångade i Svenska vatten.

Insamling av bifångad säl

Innan du skickar in en bifångad säl till museet är det viktigt att du kontaktar oss (kontaktinformation längst ned på denna sida). Vi avgör om det finns möjlighet att ta emot sälen. Du behöver alltid ett godkännande för att skicka in sälen till museet för att ersättning ska betalas ut.

Museet står för alla transportkostnader samt betalar ut en ersättning till fiskaren som tack för insatsen. Vi kan även skicka ut gratis packmaterial.

Information om sälen

Det är viss information vi behöver om sälen, dels för forskning kring sälhälsa men även för utbetalning av ersättning. Information om fiskeredskap är frivilligt att lämna. Sådana data används i forskning kring bland annat sälsäkra fiskeredskap. Se under avsnittet ”blanketter” nedan för att ladda ner en bifångstrapport. Denna kan med fördel fyllas i med följande information:

  • Fynddatum
  • Fyndplats (koordinater)
  • Fiskeredskap (frivilligt)
  • Namn och kontaktuppgifter till insamlaren
  • Information om ersättning och betalningsuppgifter

Ersättning för bifångad säl

Ersättningen för bifångad säl är skattepliktig och inkomstuppgift kommer att lämnas till skatteverket. Utbetalning sker efter att djuret har obducerats. Förskottsutbetalning kan ske om insamlaren ansöker om detta.

Ersättningsnivå

A-skatt: 1000 kr (före skatt)

F-skatt: 1000 kr (exkl. moms)

Blanketter

BifångstrapportPDF

Arvode för bifångad sälPDF

Anmälan kontouppgifter Danske Banklänk till annan webbplats Om ersättning ska betalas ut till annan bank än Danske Bank. Denna blankett behöver bara fyllas i en gång eller vid byte av kontonummer.

Information om e-faktureringPDF

Kontakt

Ansvariga för sälinsamling

Linnea Cervinlänk till annan webbplats
Telefon: 076 621 09 40
E-post: linnea.cervin@nrm.se

Britt-Marie Bäcklinlänk till annan webbplats
Telefon: 070 896 54 28
E-post: britt-marie.backlin@nrm.se

Ersättning och fakturering

Liselotte Hälleberglänk till annan webbplats
Telefon: 08-5195 5196
E-post: liselotte.halleberg@nrm.se

Behandling av personuppgifter

I samband med att bifångad säl skickas in till museet sparar Naturhistoriska riksmuseet personuppgifter som namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer och bankuppgifter. Syftet är att kunna kommunicera med rapportören kring respektive inskickad säl, samt att kunna genomföra utbetalningar av ersättning för inskickade sälar.

Vi behandlar även personuppgifter för att fullfölja vårt myndighetsuppdrag, samt för att leva upp till kraven på myndigheters hantering och arkivering av allmänna handlingar. Den lagliga grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är att fullgöra uppgifter av allmänt intresse.

Dina personuppgifter lagras så länge det krävs enligt museets uppdrag, lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du kan läsa mer om hur Naturhistoriska riksmuseet hanterar personuppgifter på sidan Integritetspolicy.länk till annan webbplats