Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Lån av material

Välkommen att skicka in din ansökan om lån av material ur Miljöprovbanken.

Under rubriken "Önskat material" finns det två möjligheter att ange vilket material som ansökan gäller. Du kan antingen fylla i enskilda fält eller om ansökan gäller fler arter/stationer/vävnadstyper bifoga en fil med önskad information.

Frågor markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Vid lån av material ur Miljöprovbanken förbinder sig sökande att följa villkoren för lån av materialPDF.Institution

En kort sammanfattning av projektets primära och sekundära syfte (max 1000 tecken).
1000

(Max 3000 tecken)

Årtal

Art
Art
Vävnadstyp
VävnadstypAnge art

Ange vävnadstyp

Till exempel specifik åldersgrupp, kön etc.
Enskilda eller samlingsprov
Enskilda eller samlingsprov


Här kan du bifoga en fil med följande information: årtal, lokal, art, vävnadstyp, enskilt prov/samlingsprov, antal individer per samlingsprov, provvikt och antal prov.

(ååååmmdd)

Beskriv kortfattat eventuella liknande studier som har gjorts tidigare. Har inga liknande studier gjort ange endast "Nej".


(ååååmmdd)

(ååååmmdd)

(Ange antal månader från provleverans)

Sökande förbinder sig att följa villkoren för lån av material ur Miljöprovbanken. * (obligatorisk)
Sökande förbinder sig att följa villkoren för lån av material ur Miljöprovbanken.