Vill du hjälpa oss att bli bättre? Svara på vår enkät!

Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Sara Danielsson

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 540 23
E-post: sara.danielsson@nrm.se

Arbetsuppgifter

Jag arbetar med planering och koordinering inom de nationella övervakningsprogrammen för miljögifter i marin och limnisk biota, samt statistisk utvärdering av analysdata.

Resultaten utvärderas genom tidstrendsanalyser för att studera om och hur halter av olika miljögifter förändras över tid, samt om det finns geografiska skillnader.

Utöver det arbetar jag med:

  • utvärdering av miljögiftsdata kopplat till EUs Vattendirektiv och Havsmiljödirektiv
  • rådgivning till NV, länsstyrelser, kommuner etc. gällande miljöövervakning
  • föreläsningar för universitet- och högskolestudenter

Forskningsområde

Miljögifter i marin och limnisk biota.

Andra professionella roller

Nationell representant inom OSPARs och HELCOMs internationella grupper för miljögiftsövervakning:

  • MIME; OSPAR Working Group on Monitoring and on Trends and Effects of Substances in the Marine Environment
  • EN-HZ; HELCOM Expert​ Network on hazardous substances

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats