Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Anna Roos

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 542 23
E-post: anna.roos@nrm.se

Arbetsuppgifter

Tillsammans med patologer på SVA i Uppsala tar vi in och obducerar ca 30 tumlare/år i ett gemensamt projekt samt för provtagning till miljöprovbanken. Vi studerar hälsotillstånd och miljögifter. Vi tar också prover av andra, ovanliga valdjur. De senaste åren har vi tagit in eller provtagit i fält fem Sowerby´s näbbvalar och i år en knölval och en nordlig näbbval.

Museet får in ca 200 uttrar/år och jag studerar uttrars miljögiftsbelastning.

Forskningsområde

Jag studerar miljögifter och hälsa hos akvatiska toppredatorer, med speciellt fokus på utter och tumlare. Jag har några projekt som handlar om miljögifter och hälsostatus hos sälar (knubb, grå och vikaresäl) också, samt fiskgjuse.

Projekt

Jag driver flera projekt om miljögifter i akvatiska toppredatorer, till exempel

  • miljögifter i gråsäl, vikaresäl, tumlare och utter: framför allt tidstrender och geografiska studier samt i relation till reproduktionsparametrar
  • läkemedelsrester i utter
  • tungmetaller i utter, inklusive halter av kvicksilver i relation till selen
  • PCB coh DDT i utter i relation till populationsförändringar
  • PCB i knubbsäl från västkusten i relation till bendensitet
  • 4 Oceans: nya och gamla miljögifter i marina däggdjur från 4 områden: Svenska vatten, Island och Grönland, Östra och Västra USA.

Andra professionella roller

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats

Google Scholarlänk till annan webbplats

Researchgatelänk till annan webbplats