Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

  • Huvudmeny

Britt-Marie Bäcklin

Förste intendent

Kontakt

Tel: 08-519 542 59
E-post: britt-marie.backlin@nrm.se

Arbetsuppgifter

Obduktion av sälar som är funna döda och inskickade till museet, eller är provtagna och inskickade av jägare. Under obduktionerna tags prover till miljöprovbanken för framtida miljögiftsanalyser.

Syftet med undersökningarna är att kontinuerligt övervaka hälsotillstånden hos säl. Resultaten från obduktionerna sammanställs och presenteras årsvis i rapporter och vetenskapliga artiklar.

Forskningsområde

Hälsoundersökningarna tillsamman med populationsövervakning av säl, bidrar till bedömningen av ett områdes status i förhållande till miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, och Giftfri miljö samt internationellt Good Environmental Status (GES) i Östersjön.

Projekt

Sedan 1975 har sälar, framför allt från Östersjön, obducerats i enheten för miljöforskning och -övervaknings (MFÖ) regi med anledning av minskande sälpopulationer och höga miljögiftshalter.

Hälsoövervakningen har sedan 1989 bedrivits på MFÖ inom Naturvårdsverkets program för Kust och hav, övervakning av marina toppkonsumenter.

Du hittar mer information om programmet under patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsällänk till annan webbplats.

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats