Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-fredag 11-17
Lördag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Anne Sørensen

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 540 45
E-post: anne.soerensen@nrm.se

Arbetsuppgifter

Inom de nationella marina och limniska övervakningsprogrammen för miljögifter i biota (fisk, mussla, fågelägg) arbetar jag med programplanering och -koordinering, samt statistisk utvärdering av analysdata.

Forskningsområde

Jag är intresserad av att förstå hur biogeokemiska och ekologiska processer styr den rumsliga och tidsmässiga variationen av miljögifter i vatten och födoväven i akvatiska miljöer. Fokusområden för min forskning är kvicksilver och selen i Östersjön och Arktis.

Projekt

 • Identifiera källor av kvicksilver i arktiska floder.
  Projektet finansieras av Formas (2018-2020) och är ett samarbete mellan forskare från Uppsala universitet, SLU, Trent University (Kanada) och Naturhistoriska Riksmuseet.
  Artikel om projektet från Extraktlänk till annan webbplats.
 • Processer som styr methylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist.
  Projektet finansieras av Formas (2019-2021) och är ett samarbete mellan forskare från Umeå universitet, Uppsala universitet, Linnéuniversitet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Andra professionella roller

 • Nationell representant inom OSPARs och HELCOMs internationella grupper för miljögiftsövervakning:
  • MIME; OSPAR Working Group on Monitoring and on Trends and Effects of Substances in the Marine Environment
  • EN-HZ; HELCOM Expert​ Network on hazardous substances
 • Scientific steering committee member for the ICMGP 2022 conferencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Cape Town, South Africa - International Conference on Mercury as a Global Pollutant)

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats

Google Scholarlänk till annan webbplats