Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag–fredag 11–17
Lördag–söndag 10–18

 • Huvudmeny

Vårt miljöarbete

Vi vill vara ett grönt museum på alla plan. Att sprida kunskap om naturen är en viktig del av vårt uppdrag och även en del av vårt miljöarbete.

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Men vi vill inte stanna där. Vårt mål är att vara ett hållbart museum sett ur alla perspektiv. Därför arbetar vi också dagligen för att minska vår verksamhets påverkan på miljön.

Naturhistoriska riksmuseet är en miljöledningsmyndighet sedan 1998. I den årliga miljöredovisningen till Naturvårdsverket har vi under flera år rankats som en av de myndigheter som håller högst kvalitet på sitt miljöledningssystem.

Från utställningen Odla Staden. Foto: Bengt Olofsson

Från utställningen Odla Staden. Foto: Bengt Olofsson

Miljöarbetets grund

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet som inom ramen för vårt ordinarie uppdrag ska ha ett miljöledningssystem integrerat i verksamheten. Myndigheten arbetar därigenom mot en hållbar utveckling och de nationella miljömålenlänk till annan webbplats, som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska uppnås.

Vårt miljöarbete utgår också ifrån vår egen vision:

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld.

ISO-certifierades år 2013

Vi är certifierade enligt ISO 14001länk till annan webbplats för att vi aktivt minskar vår miljöpåverkan. Certifieringen innebär att vi arbetar på ett godkänt och strategiskt sätt med miljöfrågorna, där målen följs upp och avvikelser kan identidieras. På så vis blir vi ständigt bättre.

ISO 14001 kräver att de legala kraven för våra miljöaspekter följs. Exempel på andra externa krav som berör vårt miljöarbete är myndighetens regleringsbrev samt krav från uppdragsforskningen.

Extern revidering genomförs varje år av Intertek AB.

Vårt miljöcertifikatPDF

Vår miljöpolicyPDF

Tio korta om vårt miljöarbete

 1. Vi minskar risken för skador på växter och djur genom vår miljögiftsforskning.
 2. Vi minskar vårt resande, bl a genom att istället välja videokonferenser. När vi reser sker det med omtanke om miljön.
 3. Vi sorterar vårt avfall. Matavfallet blir till biogas i Stockholms stad.
 4. Vi strävar efter att använda miljö- och hälsovänliga produkter i vår forskning.
 5. Vi har miljövänliga transportmedel till förfogande för personalen.
 6. Vi serverar ekologiska produkter i museets miljöcertifierade restaurang.
 7. Vi städar med miljövänliga rengöringsmedel.
 8. Vi uppdaterar belysning och apparatur med energisnåla alternativ.
 9. Vi köper endast in el som är märkt med bra miljöval.
 10. Vi använder vi oss av miljövänliga material i vår utställningsproduktion.

Frågor och kontakt

Museets miljösamordnare är Pia Eldenäs som du når på telefon 08-519 551 43.

Bård med naturtema